Atnaujintas 2007 vasario 15 d.
Nr.13
(1510)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kreipti žvilgsnį į Nukryžiuotąjį, kuris tobulai atskleidė Dievo meilę

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI pažymi,
kad Gavėnia yra tinkamas metas
pamaldžiam budėjimui
prie nukryžiuoto Atpirkėjo,
kaip tai darė Jo Motina Marija
ir mylimas mokinys Jonas (plg. Jn 19, 25)

„Deus Caritas est“ mokymo priminimas

Ypatingu atgailos ir maldos laiku, kokia tradiciškai yra Gavėnia, popiežius Benediktas XVI kviečia giliau kontempliuoti prie kryžiaus prikaltą Kristų, kuris šitaip išbaigdamas savo gyvybės auką už visus žmones kartu jiems tobulai perteikė Dievo meilę. „Tegul Gavėnia kiekvienam krikščioniui bus atnaujintas patyrimas Dievo meilės, duotos mums Kristuje, meilės, kurią kiekvieną dieną savo ruožtu mes turime „perduoti“ savo artimui, ypač tiems, kurie daugiausia kenčia ir stokoja“, – sakoma Šventojo Tėvo kreipimesi 2007 metų Gavėniai.


Mirė salezietis kardinolas M.Chavjeras Ortasas

Kardinolas Antonijus Marija
Chavjeras Ortasas, SDB

Prisimindamas žymų Bažnyčios hierarchą, buvusį Dievo kulto ir sakramentų kongregacijos prefektą, velionį ispaną kardinolą Antonijų Mariją Chavjerą Ortasą, SDB, popiežius Benediktas XVI priminė jo ištikimą tarnystę Bažnyčiai ir Petro įpėdiniui. Kardinolas A.Chavjeras mirė nuo širdies smūgio savo namuose Romoje vasario 1 dieną, beveik užbaigęs 86-uosius gyvenimo metus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija