Atnaujintas 2007 vasario 15 d.
Nr.13
(1510)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Pagaliau išsivežė

Po Berlyno sienos nugriovimo ir Vokietijos susivienijimo buvusioje „socializmo vitrinoje“ – Rytų Vokietijoje, vadintoje Vokietijos demokratine respublika, vis dar buvo saugoma daugiau kaip 200 kilogramų labai prisodrinto urano, iš kurio buvo galima pagaminti keliolika branduolinių bombų. Kažkodėl Rusija, nepaisydama daugkartinių pažadų, vis delsė išsivežti šį pavojingą sovietinį palikimą. Pagaliau pernai, gruodžio mėnesį, buvo sutvarkyti ir pasirašyti visi reikalingi dokumentai, ir visas šis krovinys, labai stiprios sargybos lydimas, automobiliais iš Rosendorfo buvo atgabentas į Drezdeną, o iš ten Rusijos lėktuvu atskraidintas į Pamaskvės Podolsko oro uostą. Iš ten išvežtas į neįvardytą Rusijos atominę elektrinę. Visą operaciją, kainavusią daugiau kaip milijoną eurų, finansavo Vokietija. Šio sovietinio militarizmo palikimo saugojimas Vokietijai nuo pat Berlyno sienos griuvimo kainavo po 92 tūkst. eurų per savaitę. Todėl, kaip pareiškė Saksonijos mokslinių tyrimų centro vadovas, Vokietija jau keliolika metų buvo suinteresuota atsikratyti šio okupacinio palikimo, kurį Maskva kažkodėl delsė išsivežti namo. Tikėjosi sugrįžti? Nors šis pavojingas krovinys pagaliau išvežtas į Rusiją, Saksonijoje dar liko 4,5 tonos prisodrinto urano. Rusijos pareigūnai aiškina, jog šio krovinio pergabenimas yra labai sudėtingas, todėl žada tai padaryti per artimiausius metus. Tiesa, nenurodydami, per kokius.

Kaip teigia Vokietijos specialistai, vienas šiuolaikiškiausių urano prisodrinimo centrų Rosendorfe buvo pastatytas dar 1957 metais. Po Vokietijos susijungimo 1991-aisiais šis centras buvo uždarytas. Urano, kuris buvo laikomas Rosendorfe, būtų pakakę pagaminti kelioms dešimtims tokio pajėgumo atominių bombų, kurias amerikiečiai 1945-aisiais numetė ant Hirosimos.

Petras KATINAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija