Atnaujintas 2007 kovo 21 d.
Nr.22
(1519)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

„…kaip tolsta ilgesyj pasaulis…“

Pernai „Homo liber“ leidykla išleido vieno garsiausių XX amžiaus antrosios pusės lietuvių poetų, vertėjo, publicisto, Nacionalinės literatūros ir meno (1989) bei Poezijos pavasario (1999) premijų laureato Jono Juškaičio (gim. 1933 m.) 880-ies puslapių lyrikos rinktinę „Tolimos dainos“ iš dešimties anksčiau išleistų poeto knygų: „Naktys dega šiaurei“ (1962) (taip tais metais išėjusį savo pirmąjį eilėraščių rinkinį „Ir aušros, ir žaros“ norėjo pavadinti autorius), „Mėlyna žibutė apšvietė likimą“ (1972), „Tolimos dainos“ (1981), „Dešimt žodžių jazmino žiedui“ (1984), „Anapus gaiso“ (1987), „Pučia vėjas į širdį“ (1990), „Pilnas vakaras nutilusios dainos“ (1994), „Varpai sudūlės nuo skambėjimo“ (1998), „Eglė vasaros naktį“ (2003), „Labos nakties, naktie“ (2005).

Rinktinės anotacijoje skaitome: „Gyvendamas sovietmečio sąlygomis, autorius išliko nepriklausomas savo dvasia, nepritapo ir prie dabartinių atkurtosios nepriklausomybės postmodernistų. Remdamasis lietuviškąja pasaulėvoka ir moderniosios pasaulinės kultūros patirtimi, sukūrė unikalų (išskirta mano – V.V.) meninį pasaulį ir subrandino savitą poezijos stilių“.

2001 metais Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto išleistoje „Lietuvių literatūros enciklopedijoje“ Dalia Satkauskytė rašo: „Esminis visos Jono Juškaičio lyrikos bruožas – nuostaba prieš gyvybės ir gyvenimo stebuklą (…). Neretame eilėraštyje įsižiūrėjimas į konkretų daiktą ar reiškinį virsta kone fenomenologine studija (tuo, kaip ir eilėraščio intonacija, J.Juškaičio poezija primena jo paties verstą R.M.Rilkę). Poetas mėgsta tapybišką, estetizuotą, kupiną fantazijos žaismo vaizdą, dinamišką, kelis prasmės sluoksnius turinčią metaforą. Ryškus kultūrinės, istorinės atminties klodas“. Pridursiu, kad labai savotiška J.Juškaičio sakinio struktūra, tik jam vienam būdingas originalus rimavimas leidžia jį atpažinti iš daugelio kitų poetų.

Su itin savita J.Juškaičio poezija „susitikau“ bene 1964-aisiais, jau pasirodžius jo pirmajai eilėraščių knygai „Ir aušros, ir žaros“, kurią 1968 ar 1969 metais, dirbdamas Valstybiniame jaunimo teatre, daviau paskaityti aktoriui Leonui Ciuniui, prieš tai padeklamavęs šios knygos eilėraštį „Draugystė“ (jis rinktinėje perkurtas). Dar labiau domėtis šiuo poetu paskatino 1972-aisiais išėjusi jo kūrybos knyga „Mėlyna žibutė apšvietė likimą“. Iki šiol pasąmonėje išlikę eilėraščiai „Kuliamoji“, „Ilgesys“, „Elgetos šventoriuje“, „Tyli daina“. Ir ne tik jie… Su aukso grynuoliu J.Juškaičio poeziją lygino mano jaunystės pakeleiviai poetai Bronius Kašelionis, Jonas Kalinauskas, Virgilijus Kaziūnas, poetas ir prozininkas Ramūnas Kasparavičius ir kiti.

Lyrikos rinktinės „Tolimos dainos“ leidybą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros ir sporto rėmimo fondas, viršelio dailininkas Rimantas Tumasonis. Rinktinę pagyvina ir daug informacijos teikia nuotraukos iš asmeninio autoriaus archyvo. „Pastabų trupiniuose“ poetas atkuria savo knygų leidybos istorijas, daug ką paaiškina, patikslina.

Vladas VAITKEVIČIUS

Redakcijos prierašas. „XXI amžiuje“ netrukus spausdinsime pokalbį su poetu J.Juškaičiu, kuriame bus kalbama apie lyrikos rinktinę „Tolimos dainos“.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija