Atnaujintas 2007 kovo 21 d.
Nr.22
(1519)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Krikščionybė yra prisikėlimas

Arkiv. Sigitas Tamkevičius
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Vis dažniau kalbama apie XXI amžiaus bedvasį pasaulį, apie naująją Europą, kurios Konstitucijoje neliko vietos sąvokai „krikščionybė“. Ar iš tiesų verta kalbėti apie dvasinių vertybių „svorio“ mažėjimą Lietuvoje? Ar krikščioniškųjų vertybių nykimo problemos nėra dirbtinai hiperbolizuojamos? Pokalbyje šiomis temomis sutiko dalyvauti Kauno arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS ir Vilniaus dailės akademijos dėstytojas dailininkas Virginijus KAŠINSKAS.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija