Atnaujintas 2007 kovo 21 d.
Nr.22
(1519)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

„JUNGTI ŽEMĘ SU DANGUMI“

Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 130-mečiui

Marija Pečkauskaitė –
Šatrijos Ragana apie 1908 metus

„Jungti žemę su dangumi“ (Šatrijos Ragana. Rimties valandėlė. Vilnius, 1994, p. 43) – tais žodžiais išreikšta viena Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos (1877 m. kovo 8 d. – 1930 m. liepos 24 d.) nuostatų, kurios ji laikėsi visą gyvenimą ir asmeniniuose santykiuose, ir įvairiapusėje (kūrybinėje, švietėjiškoje, karitatyvinėje) veikloje. Marija žemę jungė su dangumi mylėdama Dievą ir žmogų, Aukščiausiojo valią vykdė įvairiais būdais tarnaudama artimui: mokydama, šviesdama, slaugydama, šelpdama, guosdama, patardama, drąsindama, džiugindama, rašydama.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija