Atnaujintas 2007 kovo 21 d.
Nr.22
(1519)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Porinkiminiai atodūsiai pajūryje: ar irklai tvirti?

Prisimenant rinkimus į savivaldybes Vakarų Lietuvoje, pirmučiausiai norėtųsi pacituoti „Vakarų eksprese“ (2007 02 27, Nr. 47) išspausdinto straipsnio „Naujoje valdžioje – ambicijų karo židiniai“, kurio autorius – dienraščio žurnalistas Denisas Nikitenka, citatą: „Rinkėjų nusiteikimą, beje, puikiai iliustruoja į balsavimo urną įmestas biuletenis su tokiu tekstu: „Kiek daug ponų! Kokie jie visi gražūs“! – savo melu, pažadais, paprasto žmogaus mulkinimu, valstybės turto grobstymu! Savo pilių statyba, tvorų statymu, kelių prie jūros užtvėrimu, vienas kito šmeižimu!

Būkit prakeikti Jūs, Jūsų vaikai ir anūkai toje galingoje mėšlo krūvoje, kurią sukaupėt per 17 laisvos Lietuvos metų! Ačiū už galutinai prarastą pasitikėjimą ir viltį visais!

Jūsų labai kviestas – rinkėjas“.

Nors šis uostamiesčio laikraštis dažnokai dramatina ir net sąmoningai ieško juodžiausių, negatyviausių akcentų Lietuvos valstybės kasdienybės vitraže, tikėtina, jog rinkėjai savivaldos rinkimuose galėjo ne tokių „proklamacijų“ primėtyti. Nes padorumo ir savigarbos, anot žemaičių, „ni šapa“ neturintys pseudopolitikieriai vaikosi vien tik asmeninės naudos ir tėra tik „sotaus lovio patriotai“. Bet vėl: į savivaldą „brovėsi“ tie patys liaudies, t.y. „narodo“, atstovai, tad lyg ir negražu būtų burnoti ant savųjų...

Sovietmečiu geras kolchozo pirmininkas buvo tas, kuris sugebėjo ne tik ūkiui „pramušti“ pereinamąją socialistinio lenktyniavimo nugalėtojo vėliavą, ne tik sau senatvei namą ant Baltijos kranto pasistatyti, bet ir „nepastebėjo“, kaip vagia kolūkiečiai. Štai ko ilgimės mes, sovietukai! Dabartinis elitas – deja! – nebesidalija! Jam reikia tik baudžiauninkų, kad gausintų turtus.

Todėl ir puolė visi šimtais „valdžios lovio“ link. Palangoje – dešimt į vieną tarybos nario vietą – 210 – į 21! Palangiškiai nepyksta, kad šį sykį aštuonis balsus laimėjo jau metus meru išbuvusio daktaro Remigijaus Alvydo Kirstuko liberalcentristų komanda, į „užribį“ nustūmusi ligi tol bandžiusius savas galias įrodyti, bet tik keturis mandatus dabar tesugebėjusius iškovoti konservatorius. Iki rinkimų visi melavo „susirietę“. Mes su kaimynais skaičiavome, jog, tikint partijų ikirinkiminiais pažadais, Palangoje iki 2009 metų turėtų iškilti net trys paminklai Birutei ir Kęstučiui, trys nauji Savivaldybės rūmai... O realybėje – gėda prieš Joną Basanavičių: nuo pat 2002 metų rugpjūčio centre dar nenuvalyti Kurhauzo degėsiai. Kiek kas dar meluos ir kiek liks rinkėjams... Lietuvos?

Mykolas PARONŽIS

Palanga

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija