Atnaujintas 2007 balandžio 11 d.
Nr.28
(1525)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Poezija, neliekanti šešėlyje

Petras Palilionis poetui Vladui
Vaitkevičiui įteikia garbingą
Vieno lito premiją ir diplomą
Zenono BALTRUŠIO nuotrauka

Benjaminas ŽULYS

Kovo 30-ąją Kauno menininkų namuose įvyko Lietuvos rašytojų sąjungos (LRS) Kauno skyriaus ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsiskaitydamas už savo veiklą, skyriaus pirmininkas poetas Petras Palilionis pastebėjo, kad dabar Kaune yra 53 Rašytojų sąjungos nariai. Ne vienas jų skaitytojams pernai pateikė poezijos, prozos, kito žanro kūrinių. Pasidžiaugta, kad daugiau dėmesio miesto rašytojams skiria Kauno savivaldybė.

Savo mintimis apie šią bei ateinančią dieną susirinkime pasidalijo kiti LRS Kauno skyriaus nariai, kandidatai į pirmininkus, taip pat svečiai – Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Jonas Liniauskas ir Kauno miesto mero pavaduotojas Kazimieras Kuzminskas.

Įvyko skyriaus vadovybės rinkimai. Uždaru balsavimu iš trijų kandidatų balsų dauguma Kauno skyriaus pirmininku išrinktas P.Palilionis. Šias pareigas jis eis ketvirtą kadenciją. Taip pat išrinkta aštuonių narių skyriaus taryba.

Susirinkime Rašytojų sąjungos nariui, poetui, leidyklos „Naujasis amžius“ redaktoriui Vladui Vaitkevičiui Kauno rašytojai paskyrė garbingą Vieno lito premiją už maironišką tautiškumą poezijos rinktinėje „Šešėly krintančios žvaigždės“. Ji pripažinta geriausia 2006 metais Kaune išleista knyga. Tai jau šešta šio poeto knyga, per trumpą laiką pasiekusi ne tik Kauno poezijos mylėtojus, bet ir kitus Lietuvos miestus, kaimus, radusi vietą ne vienos bibliotekos lentynose. Poetui pagerbti buvo surengtas ne vienas literatūros vakaras, kuriame buvo skaitoma jo poezija, diskutuojama apie kūrybą, dorą, menininko vietą mūsų gyvenime. Be to, P.Palilionis atkreipė dėmesį, kad 2006-aisiais LRS Kauno skyrius pasiūlė V.Vaitkevičių apdovanoti Santakos garbės ženklu. Tačiau, anot P.Palilionio, apdovanojimas buvo skirtas ne visai jo vertam asmeniui, kurio kūryba literatūriniais kriterijais, deja, negalėtų būti vertinama… Susirinkime V.Vaitkevičiui puošniame dėkle buvo įteikta Vieno lito premija bei diplomas su atitinkamu įrašu ir dailininko Vladimiro Beresniovo nupieštu poeto portretu.

Ta proga buvo prisiminta, kad simbolinės Vieno lito premijos tradicija gimė 1999 metais. LRS Kauno skyriaus taryba ją gali suteikti už: a) grušišką kūrybingumą; b) kudirkišką pilietiškumą; c) vaižgantišką kalbos sodrumą; d) maironišką tautiškumą. Pirmuoju šios premijos laureatu už knygų „Mišiugino dienoraštis“ ir „Misės, mano boba ir kiti reikalai“ kudirkišką pilietiškumą 1999 metais tapo Jurgis Gimberis. Ją taip pat yra gavę Markas Zingeris, Jonas Laucė, Violeta Šoblinskaitė, Aldona Ruseckaitė, Donaldas Kajokas.

Kitąmet nuskambės naujo laureato vardas.

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija