Atnaujintas 2007 balandžio 11 d.
Nr.28
(1525)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Europos politikos
krikščioniškieji
pagrindai

Nesuabejojęs žmogaus
dvasiniu Prisikėlimu

Išgelbėkime savo
kalbą

Be pykčio

Žaibas ir jo
„Geležinis vilkas“
„Sušaudytose
dainose“

Lietuviškosios liustracijos spindesys ir skurdas

Gintaras VISOCKAS

Kovo 11-osios Akto signataras
Saulius Pečeliūnas įsitikinęs,
jog Lietuva būtinai privalo
riboti buvusių kagėbistų
teises užimti pareigas
valstybinėse institucijose

„Buvusių kagėbistų nebūna...“ Šią sparnuotą Rusijos prezidento Vladimiro Putino frazę derėtų prisiminti kuo dažniau. Ypač tais atvejais, kai mes verčiami abejoti lietuviškosios liustracijos reikalingumu, kai mums bandoma įrodyti, esą buvusieji jau nepavojingi. Beje, garsųjį V.Putino posakį lengva papildyti karčios gyvenimiškos patirties pavyzdžiais. Aleksandro Litvinenkos mirtis akivaizdžiai rodo, kas ištinka buvusiuosius – tuos, kurie pabando realiai nutraukti ryšius su savo darbdaviais.


Poezija, neliekanti šešėlyje

Benjaminas ŽULYS

Petras Palilionis poetui Vladui
Vaitkevičiui įteikia garbingą
Vieno lito premiją ir diplomą
Zenono BALTRUŠIO nuotrauka

Kovo 30-ąją Kauno menininkų namuose įvyko Lietuvos rašytojų sąjungos (LRS) Kauno skyriaus ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Atsiskaitydamas už savo veiklą, skyriaus pirmininkas poetas Petras Palilionis pastebėjo, kad dabar Kaune yra 53 Rašytojų sąjungos nariai. Ne vienas jų skaitytojams pernai pateikė poezijos, prozos, kito žanro kūrinių. Pasidžiaugta, kad daugiau dėmesio miesto rašytojams skiria Kauno savivaldybė.


Tiesos beieškant

Bronius VERTELKA

Rašytojas Kazys Paulauskas
ir leidyklos „Magilė“ savininkė
Regina Magilienė

Panevėžyje gyvenantiems Lietuvos rašytojų sąjungos nariams suskaičiuoti užtenka vienos rankos pirštų, todėl pasirodžiusi jų knyga – kaip šventė miestelėnams. Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko susitikimas su rašytoju Kaziu Paulausku, kurio metu buvo pristatytas ir jo romanas „Ištikimybė S“. Renginį organizavo biblioteka ir Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyrius. Knyga, kurios pagrindinis herojus Benas, dvasiškai tvirtas žmogus, patekęs į įvairias situacijas, sutikęs įvairios patirties turinčių žmonių, liko ištikimas Gėrio ir Tikėjimo tiesoms, sulaukė diskusijų.


Pagerbta Suvalkijos poetė

Gintarė Martinaitienė

Rima Rauktienė (kairėje) Birutę
Danielienę vadino antrąja mama

Kai tolsta spindintys dienų šešėliai,

Kai vėjas užveria jaunų dienų vartus,

Kai traukiasi rūku padangių mėlis,

Ar tikit, kad gyvenimas gražus?

Pasaulinę poezijos dieną – kovo 21-ąją Zanavykų krašto muziejus nušvito kitomis gyvenimo spalvomis: čia skambėjo literatės Birutės Danielienės poezija, peno sielai galėjo pasisemti kiekvienas, to norintis.

Net neišvardysi visų, kurie susirinko į B.Danielienės kūrybos vakarą „Už tai, kad visada šalia“. Ne vienas Šakių „Žiburio“ gimnazijos moksleivių perskaitytas poetės sukurtas posmas susirinkusiuosius žavėjo paprastumu, skambumu. „Apie šį žmogų ekspromtu kalbėti negaliu, nes mintys liptų viena ant kitos, logiškai nesisietų. Be to, tai didelė atsakomybė“, – apie kolegę kalbėjo Onutė Jasinskienė. Pasak jos, skaitant Birutės poeziją prieš akis išnyra ji pati – besišypsanti, visus mylinti, nuolat mąstanti apie gyvenimo vertybes. Šiuos lietuvių kalbos mokytojos žodžius patvirtino ne vienas, sveikinęs literatę ir skambaus žodžio mylėtoją B.Danielienę.


Knyga apie čekistų ir komunistų bendradarbiavimą

Pastaruoju metu atsirado nemažai buvusių LKP(b) veikėjų prisiminimų knygų, kuriose jie su nostalgija prisimena sovietinės valdžios Lietuvoje metus, savo privilegijuotą gerą gyvenimą ir stengiasi visiems parodyti savo nuopelnus šalies liaudžiai, net žygius Lietuvos suvereniteto link... Tuo tarpu buvusiuose LKP(b) ir KGB archyvuose trūnija daugybė dokumentų, akivaizdžiai bylojančių apie visai kitokius jų darbus. Teisingiau pasakius, jų nusikaltimus Lietuvos žmonėms ir okupantų pavergtai tėvynei.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija