Atnaujintas 2007 balandžio 11 d.
Nr.28
(1525)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Europos politikos krikščioniškieji pagrindai

Mindaugas BUIKA

Integracijos vertinimai ir problemos

Kaip jau buvo pranešta, vykęs vadinamosios Romos sutarties, ženklinusios europinės integracijos pradžią, 50-mečio minėjimas susilaukė plataus dėmesio ir tarp žemyno katalikų. Ta proga kovo pabaigoje Europos Sąjungos katalikų vyskupų konferencijų komisija COMECE Romoje buvo surengusi didelį tarptautinį kongresą „Vertybės ir perspektyvos rytdienos Europoje“, kuriame dalyvavo per 400 žymių žemyno politikų, visuomenės veikėjų ir Bažnyčios hierarchų, aptarusių ES nueitą kūrimo kelią ir tolesnius integracijos siekius pagal katalikiškąją socialinę doktriną. Kongreso dalyvius audiencijoje priėmęs popiežius Benediktas XVI – jo kalba apžvelgta „XXI amžiaus“ praėjusio trečiadienio numeryje – pabrėžė Europos identiteto išsaugojimo svarbą, pripažįstant kontinento civilizacijos krikščioniškąsias šaknis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija