Atnaujintas 2007 balandžio 11 d.
Nr.28
(1525)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Knyga apie čekistų ir komunistų bendradarbiavimą

Pastaruoju metu atsirado nemažai buvusių LKP(b) veikėjų prisiminimų knygų, kuriose jie su nostalgija prisimena sovietinės valdžios Lietuvoje metus, savo privilegijuotą gerą gyvenimą ir stengiasi visiems parodyti savo nuopelnus šalies liaudžiai, net žygius Lietuvos suvereniteto link... Tuo tarpu buvusiuose LKP(b) ir KGB archyvuose trūnija daugybė dokumentų, akivaizdžiai bylojančių apie visai kitokius jų darbus. Teisingiau pasakius, jų nusikaltimus Lietuvos žmonėms ir okupantų pavergtai tėvynei.


Be pykčio

Bandytos numarinti ir pasmerktos tylos suokalbiui knygos recenzija

„Lietuvos laisvės lyga: Nuo „Laisvės šauklio“ iki nepriklausomybės“ (Kn. 1. Vilnius 2004. 522 psl. / Kn. 2 Vilnius 2006. 494 psl. Leidėjai A.Terleckas, G.Šidlauskas, sudarytojas ir redaktorius G.Šidlauskas) – šiame dviejų dalių leidinyje spausdinama LLL 25-erių metų (1978-2003) sukakčiai skirtos konferencijos medžiaga, svarbiausi per tuos metus Lygos ir jos narių parengti dokumentai, kalbos, istorikų (A.Liekio, S.Jakubčionio, J.Bagušausko, A.Anušausko, A.Terlecko) pranešimai bei analitinio pobūdžio straipsniai. Leidinyje yra skelbiama dar antisovietinio pogrindžio okupacijos sąlygomis suformuluotos LLL programiniai tikslai, uždaviniai bei idėjos. LLL buvo pirmoji po nuslopinto partizaninio pasipriešinimo sukurta politinė organizacija, viešai (spauda, žodžiu ir veiksmais) reikalavusi laisvės ir Lietuvos valstybės nepriklausomybės.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija