Atnaujintas 2007 balandžio 13 d.
Nr.29
(1526)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dėl savo vaikų ateities

Visą gyvenimą labai mėgau muziką ir dainas. Dirbdama vaikų darželyje-lopšelyje stebėdavau, kaip pusantrų, dvejų metukų lopšelinukai džiaugsmingais veidukais skubėdavo į salę su muzikos mokytoja šokti, dainuoti, klausytis muzikos... Galvodavau, kaip šie maži Dievulio kūrinėliai jau atskiria, kas gražu, gera, linksma...

Todėl norisi padėkoti Angelei Raudienei iš Telšių už straipsnelį „Sakyti tiesą niekada nevėlu“ „XXI amžiuje“ (Nr.19). Džiugu, kad dar yra žmonių, kuriems rūpi visų gyvenimas, vaikai – jų ateitis, dvasingumo, gėrio, grožio puoselėjimas...

Manau, daugelį iš mūsų alergiškai veikia išgirdus per radiją ar televiziją „dainų dešimtukus“, taip pat įvairių roko muzikos ir dainų atlikėjus. A.Raudienė savo straipsnyje rašo apie muzikinę roko grupę iš Suomijos, koncertavusią pas mus, Lietuvoje, apie jų atliktas dainas... Ji rašo: „Nežinau, ar kuri iš šių dainų buvo atliekama „Eurovizijos“ konkurse? Nežinau, koks šios grupės tikslas, bet labiau panašu, kad užprogramuota destruktyviai veikti žmogaus dvasią. Kaip mes, kvėpuodami užterštą orą, nejučiomis įtraukiame ir nuodingas medžiagas, kurios pamažu ardo mūsų sveikatą, taip ir klausydamiesi tokios muzikos ir tokių dainų mūsų vaikai persiima jų griaunančiąja dvasia. Tėvai dažnai nesupranta šių dainų angliškų žodžių ir neturi savo tvirtos nuomonės. Sako: „Dabar kitos mados, kitokia muzika, jei vaikams patinka, tegu... (Tokią „išmintį“ galima išgirsti iš daugelio – R.P.) O ir vaikai ne viską supranta, jie priima tai kaip mados šauksmą. Jie priima tuos nuodus, sugeria, sutraukia į save, kartoja žodžius, frazes, motyvus.“ Dar straipsnio autorė cituoja suomių dainos žodžius: „Aš išrokinsiu tau smegenis, ir tu būsi prakeiktas.“ Matot, ko siekiama padaryti su roko klausytojais... Taip. Ir jiems sekasi... Tik tėveliai nesupranta, kodėl nebegali susikalbėti su savo atžalėlėmis...

Neseniai per Lietuvos radiją buvo kalbama apie LRT ir LTV tarybos pirmininką K.Petrauskį, kuriam buvo reiškiamas nepasitikėjimas... Buvo kalbama apie jo neatsakingumą, apie jo pakeitimą... Tačiau tarybos nariams balsuojant, dauguma balsavusiųjų tarybos narių pasisakė už senus ir nekeistinus darbo metodus ir už daugumą ten nekokybiškai dirbančiųjų...

Todėl kyla labai svarbi problema: gal į šį labai svarbų reikalą reikia įsikišti visuomenei, mums visiems daugiau rašyti, kalbėti? Dėl savo vaikų – Lietuvos ateities.

Regina PRASCEVIČIENĖ

Rokiškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija