Atnaujintas 2007 birželio 1 d.
Nr.42
(1539)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Padėkota už Santuokos sakramentą

Didelę paklausą turėjo šeimoms
skirta Lisbetos Burger knyga
„Pirmieji gimė dvynukai“

Šilalė. Pagal Katalikų Bažnyčios kalendorių gegužės 13-oji, sekmadienis, skirtas apmąstymui apie meilę, kuri yra dieviškumo esmė. Pasak apaštalo Jono, Dievas yra meilė. Kas patiria tą meilę – patiria ir ramybę. O ramybė – tai Kristus, kuris apsigyvena tuose, kurie myli. Ypač toji meilė ir ramybė yra būtina šeimose, nes per jas Dievo meilė ir Kristaus ramybė pasklinda po visą pasaulį. Tad gegužės 13-ąją Šv.Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, vadovaujamoje klebono dekano kun. Stasio Toleikio, buvo meldžiamasi už meilę ir ramybę, kuri turi prasidėti šeimose. Todėl ir to sekmadienio Sumos šv. Mišios Šilalės bažnyčioje buvo skirtos padėkai už Santuokos sakramentą. Šilalės šeimos centro vadovės Salomėjos Trakšelienės iniciatyva, viską suderinus su kun. S.Toleikiu, per rajoninę spaudą į šias šv. Mišias buvo pakviestos Šilalės parapijos šeimos drauge su vaikais dalyvauti šeimoms skirtose šv. Mišiose, kurių tikslas – padėkoti Viešpačiui, kad susitiko vienas kitą gyvenimo kelyje... Tėveliai meldėsi už savo vaikus, o šie – už savo tėvelius. Jaunos, ką tik susikūrusios šeimos meldėsi prašydamos Dievo palaimos gyventi santarvėje ir susilaukti vaikučių.

Ta proga šv. Mišias drauge su Šilalės bažnyčios kunigais Stasiu Toleikiu ir Sigitu Valauskiu aukojo tą sekmadienį pas šilališkius atvykęs Telšių vyskupijos šeimos centro direktorius, Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius teol. lic. kan. Vygintas Gudeliūnas, paskyręs į bažnyčią susirinkusioms šeimoms nuostabią homiliją.

Po šv. Mišių kan. V.Gudeliūnas pristatė Telšių vyskupijos išleistą iš vokiečių kalbos išverstą Lisbetos Burger knygelę „Pirmieji gimė dvynukai“ (Pribuvėjos atsiminimai). Kadangi ši knygelė skirta šeimoms, todėl šilališkiai, išeidami iš bažnyčios, ją noriai įsigijo.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija