Atnaujintas 2007 birželio 13 d.
Nr.45
(1542)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kur susikerta kūrėjų keliai

Bronius VERTELKA

Dusetų dailės galerijos
direktorius Alvydas Stauskas

Panevėžio dailės galerijoje veikia Dusetų dailės galerijos dailininkų Nomedos Saukienės, Alvydo Stausko, Ramunės Sladkevičiūtės-Dainienės, Eugenijaus Raugo ir Romualdo Pučeko darbų paroda. Joje pristatyta tapyba, akvarelė, asambliažai, saviti metalo paveikslai. Tačiau šis rašinys – ne apie parodą, bet apie Dusetų galeriją, kurią pamėgo šio krašto meno žmonės.

Zarasų žemė negali pasigirti derliais, tačiau ji turtinga savo retu grožiu. Būtent tai traukia ir žavi menininkus. Dusetose gyvena ir kuria net penki Lietuvos dailininkų sąjungos nariai. Tuo negalėtų pasigirti toks miestas kaip Utena. Prieš dvylika metų dailininkų Romualdo Pučeko, Eugenijaus Raugo, Alvydo Stausko iniciatyva, pritariant rajono savivaldybei ir vietos seniūnijai, Dusetose buvo atidaryta bene pirmoji Lietuvos miestelyje profesionalaus meno galerija. Svarbiausias jos tikslas – suburti šiame krašte gimusius, gyvenančius ir kuriančius dailininkus, fotografus, parodyti jų kūrybą vietos bendruomenei ir svečiams, leisti katalogus, albumus, rengti Dusetų dailės galerijos dailininkų kūrybos parodas Lietuvoje ir užsienyje.

Užsimezgė gražus bendradarbiavimas su kun. Algirdu Daukniu, tuo metu klebonavusiu Antalieptėje. Dvasininkas galerijoje paliko malonius prisiminimus.

Galerijos dailininku buvo Petras Stauskas, ne vieną šio krašto žmogų pastūmėjęs kurti. Čia jis atostogaudavo. Garsus menininkas buvo paprastas žmogus. Sulaukęs brandaus amžiaus, iki savo išėjimo į amžinybę jis dalyvavo galerijos veikloje. „Jeigu ne P.Stauskas, tikriausiai nebūčiau pasirinkęs dailės. Jis buvo mano pirmasis dailės mokytojas ir globėjas“, – sakė galerijos direktorius A.Stauskas, Lietuvos dailininkų bei fotomenininkų sąjungų narys.

Per savo gyvavimo metus galerija sugebėjo surengti daugiau nei 140 parodų. Žymiausios jų – P.Stausko akvarelės paroda, skirta M.K. Čiurlionio 120-osioms gimimo metinėms, Nomedos ir Šarūno Saukų tapybos paroda bei buvusių Justino Vienožinskio mokinių Algirdo Petrulio, Augustino Savicko, Petro Stausko kūrybos paroda, skirta J.Vienožinskio 110-osioms gimimo metinėms, Arvydo Každailio grafikos, Prano Griušio tapybos, Romualdo Čarnos grafikos parodos. Galerijoje rengiami muzikos ir poezijos vakarai, skaitomos paskaitos apie kultūrą ir meną, pristatomos knygos ir drabužių kolekcijos. Vykdoma edukacinė veikla, rengiamos moksleivių kūrybos parodos ir jų aptarimai. Galerija stengiasi supažindinti moksleivius su savo krašto, šalies menu, formuoti ir diegti profesionalaus meno sampratą. Kaupia archyvą apie vykusius renginius, renka informaciją apie Dusetų krašto dailininkus, fotografus, jų kūrybą. Galerija organizuoja plenerus, simpoziumus Lietuvoje ir užsienyje.

Artimi galerijos ryšiai su Panevėžiu. Šiuo metu Aukštaitijos sostinėje veikianti Dusetų galerijos dailininkų paroda – antroji. Pirmoji buvo surengta prieš devynerius metus, irgi Dailės galerijoje. Dusetų galerija propaguoja ne tik dailės, bet ir fotografijos meną. Miestelyje prie Sartų ežero veikė Panevėžio fotomenininkų kūrybos paroda.

Galerija yra užmezgusi gerus kaimynystės ryšius su Biržų, Pasvalio, Rokiškio, Utenos menininkais. Utenos dailės galerijoje buvo eksponuojami keturiolikos Zarasų rajono ir Dusetų krašto fotografų darbai. Dusetų galerijoje veikė uteniškės Jūratės Mitalienės tapybos paroda „Prakalbinti juodą“, skirta neseniai Rygoje mirusiam Jonui Bajorūnui atminti. Dailininkas ten gyveno, tačiau aktyviai bendradarbiavo su Dusetų galerija, joje rengė savo parodas. J.Mitalienė ir J.Bajorūnas buvo kurso draugai. Dusetiškiai menininkai aktyviai bendradarbiauja su Daugpilio ir Jekabpilio (Latvija) kūrėjais, važiuoja vieni pas kitus į plenerus, keičiasi parodomis.

„Galerijos tikslas – ne vien nuolat keisti parodas, bet kiekvieną kartą jas daryti vis iš kitokios meno srities, kitokia tema. Jeigu vyko tapybos, tai dabar bus tekstilės paroda. Savo eilės laukia knygos meno paroda. Vėliau veiks fotografijos paroda“, – kalbėjo Dusetų galerijos direktorius A.Stauskas.

Galerija įsikūrusi Dusetų seniūnijos pastate, o jos veiklą finansuoja rajono savivaldybė.

Panevėžys-Dusetos,

Zarasų rajonas

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija