Atnaujintas 2007 birželio 22 d.
Nr.48
(1545)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Didis Kristaus pirmtakas

Vienas žinomiausių šventųjų – Jonas Krikštytojas, kuriam ir vardo suteikimas buvo ypatingas. Kai, laikantis žydų Įstatymo apeigų, aštuntą dieną susirinkę žmonės (pagerbdami tėvą) norėjo vaikelį pavadinti Zachariju, visų nuostabai motina Elzbieta, Dievo malonės įkvėpta, ryžtingai ištarė: „Jis vadinsis Jonas“ (Lk 1, 60).


Vyskupijos Eucharistinio kongreso metinės ir sielovadininkų suvažiavimas

Į suvažiavimą atvyko Aleksoto
Šv. Kazimiero parapijos „Caritas“
atstovės ir jaunieji giesmininkai

Birželio 9–10 d. Vilkaviškyje buvo iškilmingai švenčiamos Vilkaviškio vyskupijos IV Eucharistinio kongreso metinės. Joms rengtasi nuo Advento pradžios, kai Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos 2006 m. gruodžio 3 d. laišku nauji liturginiai metai vyskupijoje paskelbti Parapijų metais. Jų kulminacija tapo pernykščio svarbiausio vyskupijos renginio – Eucharistinio kongreso – paminėjimas, sujungtas su visų vyskupijos parapijų pagrindinių sielovados bendradarbių suvažiavimu. Šiam renginiui dar vieną džiugų ir prasmingą akcentą suteikė šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijų lankymasis.


Šv. Teresėlės kelionė per Panevėžio vyskupiją

Gegužės 27-osios vakare šv. Teresėlės relikvijos atkeliavo į Panevėžio vyskupiją, Baltriškes, pas Tiberiados brolius. Sutikimo šventė pradėta spektakliu. Jaunuolių grupė iš Vilniaus vaidino Teresėlės gyvenimo ištraukas. Po spektaklio ir vakarienės br. Pranciškus susirinkusiems piligrimams iš Latvijos, Dusetų, Zarasų, Obelių, Degučių, Šiaulių, Kauno, Utenos vedė mokymą apie šią šventąją. Šv. Teresėlė džiaugsmingai sutikta su giesmėmis. Po vigilijos bažnyčioje visą naktį vyko adoracija. Piligrimai nuolat budėjo prie Švenčiausiojo Sakramento ir šv. Teresėlės relikvijų. Nuo ankstaus kitos dienos ryto aplankyti Teresėlės ir pasimelsti prie relikvijų atvyko moksleiviai iš Zarasų, Baibių, Degučių ir kitų mokyklų. Susipažinę su Teresėlės gyvenimu iš parengtų stendų jie rašė jai laišką, kurį nešė prie relikvijų.


Jonaviečiai žavėjosi koncertu

Birželio 16 dieną Skarulių Šv. Onos bažnyčioje vyko XII Pažaislio muzikos festivalio koncertas. Jame daugiausia italų kompozitorių kūrinius atliko dainininkė Gintarė Skerytė. Dainininkės repertuaras labai platus ir įvairus – nuo senosios iki šiuolaikinės muzikos kūrinių. Ji dalyvauja visuose Lietuvoje rengiamuose muzikos festivaliuose, yra parengusi ir atlikusi daug solinių programų ne tik mūsų šalyje, bet ir užsienyje. Dainininkė nuolat koncertuoja su įvairiais Lietuvos ir užsienio orkestrais, chorais bei kameriniais ansambliais. 1998 metais Lietuvos televizijoje sukurtas filmas apie G.Skerytės kūrybinį kelią. Jonavos klausytojai buvo sužavėti nuostabiu jos dainavimu.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija