Atnaujintas 2007 liepos 5 d.
Nr.52
(1549)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Palaimintasis laukia mūsų pasitikėjimo

Mintys sulaukus arkivyskupo Jurgio Matulaičio beatifikacijos 20-ųjų metinių

Šiemet, sausio 27 dieną, minėjome 80 metų sukaktį nuo Palaimintojo Jurgio Matulaičio, bene vienintelio, išskyrus šv. Kazimierą, lietuvio šventojo, mirties, o birželio 28 dieną sukako 20 metų nuo jo paskelbimo palaimintuoju. Šiemet, įvairiomis progomis kalbėdamos apie savo vienuolijos steigėją arkiv. J.Matulaitį, sulaukiame nemaža klausimų, o tai savo ruožtu skatina pasidalyti viena kita mintimi ir su gausesne auditorija.


„Tikiu šventųjų bendravimą...“

„Tikiu šventųjų bendravimą...“ Šią frazę tariame kaskart, kalbėdami „Tikėjimo išpažinimą“ sekmadienio šv. Mišiose ar melsdamiesi rožinio maldą. Tik kažin ar tikrai suprantame, ką sakome. „Katalikų Bažnyčios katekizme“ skaitome: „Dangaus gyventojai, būdami tvirčiau suvienyti su Kristumi, didina visos Bažnyčios šventumą (...). Jie nesiliauja užtarę mus prieš Tėvą, aukodami nuopelnus, kuriuos įgijo žemėje per vieną Dievo ir žmonių Tarpininką Jėzų Kristų (...). Dėl to jų broliškas rūpestis nepaprastai gelbsti mus, silpnus. (...) Kaip žemėje krikščionių tarpusavio bendravimas suartina mus su Kristumi, taip bendravimas su šventaisiais mus suvienija su Juo“. (KBK 956-957).


 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija