Atnaujintas 2007 liepos 5 d.
Nr.52
(1549)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Parapija šventė šimtmečio jubiliejų

Vajasiškio kaime šventė. Panevėžio
vyskupas Jonas Kauneckas
ir Vajasiškio parapijos klebonas
kun. Gediminas Jankūnas
koplytstulpio šventinimo metu

VAJASIŠKIS. Birželio 24 dieną, sekmadienį, per titulinius Šv. Jono Krikštytojo atlaidus, į nuošalų, bet brangų kraštą rinkosi Vajasiškio, aplinkinių kaimų ir kaimelių žmonės paminėti gražaus jubiliejaus – parapijos įsteigimo 100-metį.

Žmonės į jubiliejinę šventę rinkosi iš ankstaus ryto. Buvusios mokyklos pastate puikavosi parapijiečių rankdarbių paroda. Įvairiaspalvės lovatiesės, sniego baltumo ornamentais papuoštos staltiesės, unikalios servetėlės, nėriniai traukte traukė lankytojų dėmesį. Ne vienas ilgėliau sustodavo prie Anelės Bartaškienės, Genės Valienės, Aldonos Dūdėnienės, Laimutės Šeduikienės, Emilijos Jurelienės bei kitų audinių.Grožėjosi medžio drožėjų dirbiniais, tapybos darbais. Čia buvo galima susipažinti ir su Vajasiškyje gyvenusio poeto Antano Miškinio kūryba, taip pat iš šios parapijos kilusio Utenos rajono mero Alvydo Katino eilėraščiais.


Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

Prisiminti sovietinio režimo kankiniai

Monsinjoro Vincento Vėlavičiaus
ir kapitono Igno Vyliaus pagerbimo iškilmės.
Kairėje – mons. Alfonsas Svarinskas

Pavandenė. Liepos 1 dieną, sekmadienį, Šv. Onos parapijos bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios prisimenant dviejų garbingų parapijiečių, sovietinio režimo kankinių, brolių monsinjoro Vincento Vėlavičiaus ir kapitono Igno Vyliaus atminimą.

Po šv. Mišių Pavandenės kaime, vadinamoje Sakelinėje, prie namo, kuriame gimė broliai Vėlavičiai, buvo pašventinta atminimo lenta, pagaminta Lietuvos krikščionių demokratų partijos Telšių skyriaus rūpesčiu.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija