Atnaujintas 2007 liepos 5 d.
Nr.52
(1549)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Petrinių iškilmė Romoje

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI palijų
uždeda naujajam Santjago
(Kuba) arkivyskupui metropolitui
Dionizijui Dilermui Garsijai Ibanesui

Palijų giliaprasmiškumas

Kaip įprasta, popiežius Benediktas XVI, aukodamas Romos Bažnyčias globėjų šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės šv. Mišias, įteikė palijus jo naujai paskirtiems arkivyskupams metropolitams. Per pastaruosius vienerius metus Šventasis Tėvas visame pasaulyje paskyrė 51 arkivyskupą metropolitą, iš kurių 46 birželio 29 dieną kartu su Popiežiumi koncelebravo Petrinių pamaldas ir priėmė palijus iš Benedikto XVI rankų. Likusiems penkiems hierarchams palijai bus perduoti jų diecezijose.


Popiežius paskelbė šv. Pauliaus metus

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI skelbia
šv. Pauliaus metus, kuriais bus
paminėtas tautų
apaštalo gimimo 2000-metis

Didžiųjų apaštalų bendrystė

Popiežius Benediktas XVI, kuris pastaruoju metu tiek bendrosiose audiencijose, tiek kituose susitikimuose su tikinčiaisiais vedamuose katechetiniuose pokalbiuose didelį dėmesį skiria šv. Pauliaus atsivertimui, krikščioniškosios asmenybės bruožams ir mokymui, paskelbė šiam „pagonių tautų apaštalui“ skirtus ypatingus metus. Pagal Šventojo Tėvo sumanymą, šv. Pauliaus metai, kurie Katalikų Bažnyčioje bus minimi nuo 2008-ųjų birželio 29 d. iki 2009-ųjų birželio 29-osios, turėtų paskatinti misijinį veikimą, aukos dvasią, taip pat ekumeninį aktyvumą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija