Atnaujintas 2007 liepos 5 d.
Nr.52
(1549)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Gėdingiausia naujausios Lietuvos istorijos data

Paskutinių keliolikos metų Lietuvos istorijoje nedaug būta epochinių datų. Tačiau viena jų ilgam įsimins visiems Lietuvos piliečiams. Kalba eina apie birželio 28 dienos, ketvirtadienio, popietę, kai Lietuvos Respublikos Seimas pradėjo svarstyti ir didele balsų dauguma pritarė įstatymo XP-2351, Liberaldemokratų frakcijos nario E.Klumbio pasiūlytam dar birželio 19-ąją, projektui.


Vietoj tarnystės – tironijai prilygstantis valdymas

Rusijoje 1917 metų spalio perversmininkai skelbė nuostatą, kad reikia grobti tai, ką turi prisigrobusi buržuazija. Kaip tarė, taip padarė: grobė, turtą savinosi bei dalijosi partijos nomenklatūra, o su „buržuazija“ – pramonininkais, verslininkais, prekybininkais, stambiais ūkininkais – buvo brutaliai susidorojama. Nusavintas turtas, sudėtas ant „pasaulinės revoliucijos“ fikcijos aukuro, virto dūmais, sunaikinta „buržuazija“ produkto nebegamino, Rusijoje prasidėjo badas. Rusijos ūkis, virtęs valstybiniu planiniu ūkiu, taip ir neatsigavo iki SSRS griūties.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija