Atnaujintas 2007 rugsėjo 7 d.
Nr.67
(1564)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šiluvos Marijos apsireiškimas ir Švč. M.Marijos Gimimo atlaidai

Apsireiškimas

Švč. Mergelė Marija Šiluvoje apsireiškė 1608 metais. Tai buvo pirmasis Marijos apsireiškimas Europoje ir veikiausiai vienintelis, kai Marija kalbėjo kito tikėjimo, tada paplitusio kalvinizmo, žmogui. Seniausioje rašytinėje Šiluvos istorijoje, rašytoje apie 1651 metus, pasakojama: „Artimo kaimo piemenėliai, ganydami bandą bažnytinėse žemėse, pamatė ant vieno didelio akmens Mergaitę iššukuotais plaukais, laikančią ant rankų vaikelį ir graudžiai verkiančią. Kai jie pamatė šį vaizdą, vienas iš jų nubėgo pas Šiluvos kalvinų katechetą ir pranešė, ką matę. Katechetas, pasikvietęs bakalaurą, vardu Saliamoną, prisiartino prie akmens ir taip pat pamatė verkiančią Mergelę, kaip buvo matę piemenėliai. Įsidrąsinęs jis kreipėsi į ją: „Mergaite, ko verki?“ Mergaitė atsakė: „Verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama“. Tai tarusi ji pranyko. Katechetas su bakalauru, kaip klaidatikiai, paniekino tą regėjimą laikydami jį piktosios dvasios padaru.


Rugsėjo pradžios mintys

Rugsėjis – pirmasis rudens mėnuo – atnešė žmonėms ir naujų rūpesčių, ir džiaugsmų. Ateina daug gražių švenčių, kurios mus skatina iš naujo grįžti prie Dievo ir atsikvėpti nuo kasdienos rūpesčių.

Pirmoji – Švč. M.Marijos gimimo šventė, Vytauto Didžiojo karūnacijos diena. Ypatinga šventė ir Šiluvoje, ir Trakuose. Ji tęsiasi aštuonias dienas. Liturginiame kalendoriuje parašyta, kad ji švenčiama Romoje nuo VII amžiaus, o visoje Bažnyčioje – nuo XI amžiaus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija