Atnaujintas 2007 rugsėjo 7 d.
Nr.67
(1564)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Dievo Motinos
gimtadienis

Įsimintinas renginys

Rugsėjo pradžios
mintys

Nursultano tezės
Vladimirui

Liūdnas polonezas

Rusijos generalinio
prokuroro pasakaitės

Kelionė į Šiluvą

Šiluvos Marijos apsireiškimas ir Švč. M.Marijos Gimimo atlaidai

Apsireiškimas

Švč. Mergelė Marija Šiluvoje apsireiškė 1608 metais. Tai buvo pirmasis Marijos apsireiškimas Europoje ir veikiausiai vienintelis, kai Marija kalbėjo kito tikėjimo, tada paplitusio kalvinizmo, žmogui. Seniausioje rašytinėje Šiluvos istorijoje, rašytoje apie 1651 metus, pasakojama: „Artimo kaimo piemenėliai, ganydami bandą bažnytinėse žemėse, pamatė ant vieno didelio akmens Mergaitę iššukuotais plaukais, laikančią ant rankų vaikelį ir graudžiai verkiančią. Kai jie pamatė šį vaizdą, vienas iš jų nubėgo pas Šiluvos kalvinų katechetą ir pranešė, ką matę. Katechetas, pasikvietęs bakalaurą, vardu Saliamoną, prisiartino prie akmens ir taip pat pamatė verkiančią Mergelę, kaip buvo matę piemenėliai. Įsidrąsinęs jis kreipėsi į ją: „Mergaite, ko verki?“ Mergaitė atsakė: „Verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama“. Tai tarusi ji pranyko. Katechetas su bakalauru, kaip klaidatikiai, paniekino tą regėjimą laikydami jį piktosios dvasios padaru.


Popiežiaus kelionė į Austriją – tikėjimui stiprinti

Mindaugas BUIKA

Mariacel Dievo Motinos bazilika

Prasmingi nurodymai vyskupų pastoracijai

Šiandien prasidedantis popiežiaus Benedikto XVI apaštalinis vizitas į Austriją bus atidžiai sekamas ne tik tos šalies katalikų, – trys ketvirtadaliai iš 8,1 mln. Austrijos gyventojų yra Katalikų Bažnyčios nariai, – bet ir visos Europos krikščionių bendruomenės. Kaip tikimasi, vizito metu Šventasis Tėvas savo homilijose ir kalbose įvertins šiuolaikinio sekuliarizmo bruožus, aktualius didžiajai daliai kontinento visuomenės. Iš tikrųjų tai, ką šiandien išgyvena Austrijos katalikybė, – įtampa tarp pasauliečių ir Bažnyčios hierarchų, dvasinių pašaukimų stoka, menkėjantis dalyvavimas sekmadienio šv. Mišiose, „mirties kultūros“ plėtra, tradicinės šeimos institucijos krizė, – būdinga beveik visam Vakarų pasauliui.


Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio kongresas

Kun. Remigijus KAVALIAUSKAS,

Zarasų dekanas

Agapėje visiems buvo linksma
ir smagu – grojant Salako kapelai
susirinkusieji nesidrovėjo pašoktiu
kartu su vyskupu ir kunigais

Rugpjūčio 18 dieną nuo pat ankstaus ryto autobusais Zarasų miestą užpildė maldininkai. Jau prieš metus rožinio mylėtojai žinojo, kad Anykščiai perduoda estafetę Zarasams. Tai jau trečiasis Panevėžio vyskupijos „Gyvojo rožinio“ susitikimas (pirmas buvo 2005 metais Utenoje, antras – 2006 metais Anykščiuose).


Vyskupas apsilankė miestelio šventėje

Virgis Stakėnas padovanojo
vyskupui savo kompaktinę plokštelę

SINTAUTAI. Dvi paskutinio rugpjūčio savaitgalio dienas – penktadienį ir sekmadienį – čia lankėsi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir generalvikaras mons. dr. Arūnas Poniškaitis. Rugpjūčio 24-ąją vyskupas atvyko į Sintautų seniūniją. Čia jie kartu su klebonu prel. Antanu Maskeliūnu susitiko su seniūnu Kęstučiu Birbilu ir bendruomenės centro valdybos pirmininku, Šakių rajono savivaldybės tarybos nariu Raimondu Daniliausku. Kalbėta apie seniūnijos reikalus, ganytojas domėjosi, kaip sprendžiamos socialinės problemos.


Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kelionė

Butkiškės parapijiečiai pasitiko
Švč. M.Marijos su Kūdikiu
paveikslo kopiją

BUTKIŠKĖ. Rengiantis didžiajam Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui, Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo kopija keliauja po Kauno arkivyskupijos parapijas. Su nekantrumu ir dideliu pasirengimu, paveikslo viešnagės laukė ir nedidelės Butkiškės parapijos, kurioje yra apie 1000 parapijiečių, tikintieji. Į paveikslo sutikimą susirinko gausybė parapijiečių. Mergaitės, apsirengusios tautiniais rūbais, apsupo Švč. Mergelės Marijos paveikslą vainikais, apšvietė žvakių šviesa. Tai padėka už nuolatinę Dievo Motinos šviesą, kuri šviečia mums. Lydėdami į nepaprastai gražiai išdabintą bažnytėlę, per visą kaimą buvo giedamos giesmės Švč. Marijai.


„Pėsčiomis į Šventąją Žemę“

Vincas LUKŠA

Knygą pristato Birutė Žemaitytė

Taip pavadintas Birutės Žemaitytės knygos pristatymas skaitytojams vieną rugpjūčio sekmadienį, po šv. Mišių bažnyčioje, įvyko Veprių (Ukmergės r.) seniūnijos salėje. Į jį susirinko nemažas pulkelis seniūnijos gyventojų nuo abiejų Šventosios krantų. Minėtos knygos pristatymas buvo organizuotas VO „SOS Vepriuose“ vadovo Romo Petro Šaulio iniciatyva. Autorė knygą pristatė kaip piligriminės kelionės dienoraštį, kurio didesniąją pusę sudaro spalvotų nuotraukų (iš viso knygoje jų 580) albumas. Piligriminėje kelionėje dalyvavo daugiau nei trys dešimtys dalyvių, o per Lietuvą jų keliavo kur kas daugiau. Pristatomos knygos „Pėsčiomis į Šventąją Žemę“ pirmoje dalyje (o jų iš viso bus keturios) pateikiami kelionės per Lietuvą, Gudiją, Ukrainą įspūdžiai ir vaizdai.


Kupiškio bibliotekos neįsileidžia bulvarinės spaudos

Bronius VERTELKA

 

Laimutė DEŠRIENĖ

Maždaug 80 proc. Lietuvos gyventojų save laiko katalikais, tačiau sunkokai į jų namus keliauja vienintelis šalyje išlikęs jiems skirtas laikraštis „XXI amžius“. Pasitaiko tikinčiųjų, kurie apie jį nėra girdėję. Atrodo, katalikiškas laikraštis, lyg sovietinės okupacijos laikais turi dirbti pogrindyje: apie jį informuoti tikinčiuosius nesiryžta ir kai kurie kunigai. Kodėl taip pamažu į kaimo žmonių sąmonę skverbiasi katalikiška spauda, bandžiau aiškintis kalbindamas Kupiškio rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos filialų darbuotojas.


Kontrapropaganda – reikalas rimtas

Gintaras VISOCKAS

Žurnalistas, LGGRTC atstovas
viešiesiems ryšiams Ričardas
Čekutis mano, kad Lietuvai derėtų
kur kas rimčiau reaguoti į Rusijos
dezinformacijos ir melo
išpuolius viešojoje erdvėje
Autoriaus nuotrauka

Šią savaitę virtualioje žiniasklaidoje pasirodė internetinis portalas – www.kgbdocuments.eu. Vienas iš pagrindinių jo iniciatorių ir steigėjų – Dalios Kuodytės vadovaujamas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras (LGGRTC). Portalo partneriai – Latvijos ir Estijos istorikai, mokslininkai, analitikai, tyrinėjantys Sovietų Sąjungos slaptųjų tarnybų nusikalstamą veiklą Baltijos šalyse, bei mūsiškiam LGGRTC giminingi institutai, įsteigti Rygoje ir Taline. Portale iš KGB archyvų surinkta medžiaga skelbiama tik anglų ir rusų kalbomis. Ten nėra nei lietuviško, nei latviško, nei estiško varianto. Kodėl nuspręsta KGB veiklą demaskuoti virtualioje erdvėje būtent kalbomis, kurios pasaulyje – vienos populiariausių? Kokiai skaitytojų auditorijai jis skirtas? Kokie rašiniai bus skelbiami skiltyje „Kontrapropaganda“? Apie tai kalbėjomės su LGGRTC atstovu viešiesiems ryšiams žurnalistu Ričardu ČEKUČIU.


Miražai ir viražai

Petras KATINAS

Niekas jau nebesistebi kai kurių mūsų dabartinio Seimo narių ne tiktai tuščiais pliurpalais, bet ir jų siūlomomis įstatymų iniciatyvomis. Čia ypač reiškiasi garsioji paksininkė Aušrinė Marija Povilionienė, kuri kažkada apsikarsčiusi grandinėmis kartu su grupe savo bičiulių klajojo po Vilnių nuo klastingų priešų gindama savo numylėtinį Konstituciją ir priesaiką pažeidusį R.Paksą. Tiesa, dabar A.M.Povilionienė apsipyko su bičiuliais, kai tie nepalaikė jos raginimo suteikti kuo daugiau teisių ir laisvių „persekiojamiems“ homoseksualams ir panašiai publikai. O kur dar socdemė Birutė Vėsaitė, kone kasdien iškelianti pačias neįtikinamiausias idėjas ir pasiūlymus!

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija