Atnaujintas 2007 rugsėjo 7 d.
Nr.67
(1564)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dievo Motinos gimtadienis

Remdamiesi krikščionybės tradicija ir senovės žydų apokrifiniais raštais žinome, kad Švč. M. Marijos tėvai buvo Joakimas ir Ona (dėl dorybių karžygiškumo Bažnyčios pripažinti šventaisiais). Jau nuo VII a. Marijos gimimo diena švenčiama rugsėjo 8 dieną. Ir šįmet, artėjant jos pasirodymo Šiluvoje 400 metų jubiliejui, didieji Šiluvos Dievo Motinos atlaidai bus prasmingai švenčiami sutelkiant ypatingą dėmesį į mūsų krašto šeimų ir parapijų krikščionišką atsinaujinimą.


Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio kongresas

Kun. Remigijus KAVALIAUSKAS,

Zarasų dekanas

Agapėje visiems buvo linksma
ir smagu – grojant Salako kapelai
susirinkusieji nesidrovėjo pašoktiu
kartu su vyskupu ir kunigais

Rugpjūčio 18 dieną nuo pat ankstaus ryto autobusais Zarasų miestą užpildė maldininkai. Jau prieš metus rožinio mylėtojai žinojo, kad Anykščiai perduoda estafetę Zarasams. Tai jau trečiasis Panevėžio vyskupijos „Gyvojo rožinio“ susitikimas (pirmas buvo 2005 metais Utenoje, antras – 2006 metais Anykščiuose).


„Pėsčiomis į Šventąją Žemę“

Vincas LUKŠA

Knygą pristato Birutė Žemaitytė

Taip pavadintas Birutės Žemaitytės knygos pristatymas skaitytojams vieną rugpjūčio sekmadienį, po šv. Mišių bažnyčioje, įvyko Veprių (Ukmergės r.) seniūnijos salėje. Į jį susirinko nemažas pulkelis seniūnijos gyventojų nuo abiejų Šventosios krantų. Minėtos knygos pristatymas buvo organizuotas VO „SOS Vepriuose“ vadovo Romo Petro Šaulio iniciatyva. Autorė knygą pristatė kaip piligriminės kelionės dienoraštį, kurio didesniąją pusę sudaro spalvotų nuotraukų (iš viso knygoje jų 580) albumas. Piligriminėje kelionėje dalyvavo daugiau nei trys dešimtys dalyvių, o per Lietuvą jų keliavo kur kas daugiau. Pristatomos knygos „Pėsčiomis į Šventąją Žemę“ pirmoje dalyje (o jų iš viso bus keturios) pateikiami kelionės per Lietuvą, Gudiją, Ukrainą įspūdžiai ir vaizdai.


Kelionė į Šiluvą

Rugpjūčio 26 dieną įvyko arkivyskupijos piligriminė kelionė į Šiluvą, rengiama kasmet, paskutinį rugpjūčio sekmadienį. Į ją, vykdavusią ir sovietmečiu, kviečiami visos Lietuvos piligrimai. Tradiciškai į šią kelionę pėsčiomis išeinama iš dviejų vietų: nuo Dubysos slėnio (šią piligrimystės pradžios vietą ženklina pernai čia pastatytas ir pašventintas kryžius) ir Tytuvėnų. Kauno arkivyskupijos piligrimai žygiavo nuo Dubysos slėnio Raseinių pusėje; kartu su tūkstantine arkivyskupijos parapijų, bažnytinių institucijų, nešusių savo vėliavas, šeimų, jaunimo minia maldingąją kelionę iki pat Šiluvos ėjo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija