Atnaujintas 2007 rugsėjo 28 d.
Nr.73
(1570)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Du žvilgsniai iš miestelio prie Švėtės

Kun. Kazimieras Ambrasas, SJ

Viešnia iš Australijos Danutė
Jokubauskaitė-Levickienė
(pirmoje eilėje antroji iš dešinės)
Žagarės gimnazijoje
kartu su mokytojais

Viešnia iš Australijos

Kokių gražių ežerų, upių, kaimų ir vietovių pavadinimų užtiksi Lietuvoje! Vieni jų girdėti, kiti skamba tarsi iš senovės atkeliavusios legendos ar sakmės, poringės ar mįslės. Man, sakysime, toks mįslingas ir keistas, lyg sėliškas, lyg jotvingiškas, šiaurinės Lietuvos dalies upės vardas Švėtė, kurį Šiaulių universiteto doc. Česys Grenda tarsi kildina nuo žodžių šviesti ar šveisti…

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija