Atnaujintas 2007 rugsėjo 28 d.
Nr.73
(1570)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šiaulių vyskupui – garbingiausio piliečio titulas

Inesė RATNIKAITĖ

2007 metų Šiaulių miesto
garbės piliečiai – prof. Bronius
Prėskienis, vysk. Eugenijus Bartulis
ir prof. Algimantas Vitolis Trušis –
regalijų įteikimo ceremonijoje

2007-ieji metai ypatingi Šiaulių vyskupijai ir jos tikintiesiems. Šiais metais Šiaulių vyskupija minėjo savo 10 metų jubiliejų. Šių metų rugsėjo 7 dieną pirmasis Šiaulių ganytojas vysk. Eugenijus Bartulis išrinktas ir paskelbtas Šiaulių miesto garbės piliečiu. Šis titulas, pasiūlius Šiaulių bendruomenei ir patvirtinus miesto tarybai, kaip kasmet, buvo suteiktas trims patiems garbingiausiems šiauliečiams. Iškilminga garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija vyko miestui švenčiant savo gimtadienį. Iškilmėse dalyvavo Šiaulių miesto tarybos nariai, ankstesniais metais garbės piliečio regalijomis pasipuošę šiauliečiai, svečiai. Grojo valstybinis choras „Polifonija“, vadovaujamas doc. Gediminas Ramanausko.


Trijų didžių arkangelų šventė

Nors tradiciškai šiandien prisimename tris šventuosius arkangelus – Mykolą, Gabrielių ir Rapolą, tačiau Evangelija šioje iškilių angelų šventėje (tarsi amžinosios Jeruzalės šviesos fone) mums labiausiai išryškina Viešpaties Jėzaus asmenybę. Tiesa, Kristus pagiria tiesiakalbio žydo Natanaelio tikėjimą, kuriam pažada, jog jis ir kiti Jo mokiniai turės didžią malonę matyti „atsivėrusį dangų ir Dievo angelus, kylančius ir nusileidžiančius ant Žmogaus Sūnaus“ (Jn 1, 51). Bet iš konteksto aiškėja, jog ne angelai čia yra svarbiausi – didžiausias dėmesys skiriamas Dievo Sūnui.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija