Atnaujintas 2007 spalio 12 d.
Nr.77
(1574)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Mirė žymus Afrikos misionierius kardinolas A.Kozlovieckis, SJ

Bendromis pastangomis už Europos atgimimą

Mindaugas BUIKA

Rusijos Stačiatikių Bažnyčios
vadovas Maskvos patriarchas
Aleksijus II kalba Europos
Tarybos Parlamentinės
asamblėjos sesijoje

Patriarchas apie identiteto krizę

Didelio tarptautinio dėmesio, ypač Europoje, susilaukė Rusijos Stačiatikių Bažnyčios vadovo Maskvos patriarcho Aleksijaus II „ekumeninis“ vizitas Strasbūre (Prancūzija), kurio metu jis susitiko su šios šalies politiniais lyderiais ir katalikų vyskupais, kalbėjosi apie galimą susitikimą su popiežiumi Benediktu XVI. Spalio 1-4 dienomis vizitas buvo pradėtas Europos Taryboje, kurios Parlamentinės asamblėjos sesijoje patriarchas Aleksijus II pasakė įspūdingą kalbą apie sunkias radikalaus sekuliarizmo, moralinių normų nesilaikymo ir vertybinio reliatyvizmo pasekmes visuomenėje bei būtinumą sugrįžti prie krikščioniškų žemyno šaknų.


Šeimos problemų labirintuose

Jau kuris laikas visuomenėje, ne tik tarp politikų, vyksta diskusijos dėl Seime užregistruoto Tėvynės sąjungos Paramos šeimai pagrindų įstatymo projekto. Juo siūloma tradicinėms ir bent dviejų vaikų susilaukusioms šeimoms, taip pat nepilnamečius vaikus auginančioms motinoms taikyti mokestines ir socialines lengvatas.


Mokytojų šventė bažnyčioje

Rūta Averkienė

Varėnos rajono meras
Vidas Mikalauskas, Senosios
Varėnos klebonas kun. Pranciškus
Čivilis ir mokytojai

Ant žemės sužibus pabirusių lapų auksui, kasmet švenčiama vienos tauriausių profesijos atstovų – mokytojų – šventė.

Tarptautinę mokytojų dieną Varėnos rajono mokytojai šventė ne tik mokyklose su savo mokiniais. Kasmet rajono pedagogus pagerbia ir rajono savivaldybė, ta proga jiems dovanodama koncertą, mokytojams skamba eilės ir sveikinimai.

Šiemet rajono pedagogai savo profesinę dieną šventė Senojoje Varėnoje. Per tris šimtus esamų ir buvusių Varėnos krašto mokytojų suvažiavo į Senąją Varėną ir, kaip daugelis sakė, čia patyrė tikrą sielos šventę, naujai įvertino savo pašaukimą ir profesiją, kad vėl galėtų žinių ir dvasios turtus dalyti mokiniams.


Atgims Šv. Jurgio bažnyčia

Aušra Partikienė

Šv. Jurgio bažnyčia Kaune –
viena seniausių
gotikinių bažnyčių Lietuvoje

Antradienį Kauno miesto savivaldybėje Tarybos įgaliotas Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis pasirašė viešosios įstaigos „Domus pacis“ (,,Taikos namai“) steigimo sutartį su Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonų broliu kunigu Andriumi Dobrovolsku, OFM.


Paminklas režisieriui

Bronius VERTELKA

Paminklas režisieriui
Juozui Miltiniui

Populiaraus pučiamųjų instrumentų orkestro „Panevėžio garsas“ muzika praėjusį antradienį kvietė į Laisvės aikštę prie J. Miltinio dramos teatro, kur buvo atidengtas paminklas režisieriui Juozui Miltiniui.

Iškilmes pradėjo aktorius Algirdas Paulavičius, skaitęs ištraukas iš laiškų, J.Miltinio rašytų 1931-1932 metais savo geram draugui poetui Petrui Karužai. Po jo kalbėjęs miesto meras Vitas Matuzas sakė, jog mintis įamžinti režisieriaus atminimą paminklu kilo dar prieš 14 metų, tačiau sumanymo įvykdymui trukdė konkursai, kiti dalykai. Panevėžio vadovas priminęs, kad šis meno kūrinys atsirado visų miesto mokesčių mokėtojų dėka, nutraukė baltą maršką ir visi susirinkusieji pamatė iš bronzos nulietą J.Miltinį. Tuo metu šalia stovėjęs aktorius Algimantas Masiulis pratarė: „Toks jis ir buvo“.


Įamžintas prelato krikšto vardas

Justinas ADOMAITIS

Bažnyčioje buvo pašventinta
naujoji žemės ūkio mokyklos vėliava

Prienų rajone Balbieriškio miestelyje esančiai žemės ūkio mokyklai suteiktas kraštiečio, Nepriklausomos Lietuvos žemės ūkio ministro, žemės reformos sumanytojo ir vykdytojo, krikščionių demokratų partijos įkūrėjo prelato Mykolo Jeronimo Krupavičiaus vardas. Ta proga vykusioje konferencijoje prelato dukterėčia, žinoma Sūduvos krašto mokytoja ir kraštotyrininkė Genovaitė Jarumbavičiūtė pastebėjo, jog Balbieriškis bus vienintelė vieta pasaulyje, kur jos dėdė prelatas turės du vardus. Šiaip nei jis pats, nei jo biografai krikšto vardo (Jeronimas) nėra minėję.


Pašventinta Šv. Kazimiero bažnyčia

Vyskupas Jonas Boruta,
SJ, į altorių įdeda šventosios
mergelės ir kankinės
Marijos Goreti relikvijas

Klaipėda. Rugsėjo 30 diena Šv. Kazimiero parapijos istorijoje bus įrašyta aukso raidėmis. Prabėgus penkiolikai metų nuo parapijos įkūrimo, buvo konsekruota Šv. Kazimiero bažnyčia. Šią saulėtą rudens dieną parapijiečiai plūdo į savo bažnyčios šventinimo iškilmes. Procesijoje iš parapijos koplyčios į bažnyčią ėjo Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, ir kunigai, taip pat pulkas adorančių ir patarnautojų, buvo nešamas kryžius, šventosios mergelės ir kankinės Marijos Goreti relikvijos.


Šv. Mykolas – kovotojas

Pilnų namų bendruomenės
broliai Šv. arkangelo
Mykolo atlaiduose Varėnoje

Varėna. Baigiantis rugsėjui, visi džiaugėsi paskutiniu šilumos alsavimu, gelstančiais ir krintančiais medžių lapais. Varėniškiai, rugsėjo 29 dieną, šeštadienį, atšventę trankiąją Grybų šventę, kitą dieną, sekmadienį, rinkosi į savo bažnyčios titulinius Šv. arkangelo Mykolo atlaidus. Gražiai išpuoštoje baltais rožių žiedais bažnyčioje visų laukė susitikimas su Jėzumi. Į atlaidus atvyko svečiai – Panaros Pilnų namų bendruomenės broliai su kun. Donatu Šukiu.


Atlaiduose – Garliavos choristų giesmės

Garliavos choristai. Priekyje
dešinėje – choro vadovė Jovita
Rutkauskaitė, kairėje –
vargonininkas Arūnas Važinskis,
antra – Balbieriškio
vargonininkė Valė Gustaitienė

Balbieriškis. Čia buvo švenčiami tituliniai Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčios atlaidai. Iškilmes praturtino Garliavos bažnyčios didžiojo choro, vadovaujamo Jovitos Rutkauskaitės, koncertas. Garliaviškiai atliko lietuvių ir užsienio autorių sakralines giesmes, pritaikytas šv. Mišių aukai.


Sutemos

Petras KATINAS

Portfeliukas
Jauniaus AUGUSTINO piešinys

Spalio 7 dieną įvykę Seimo nario rinkimai Dzūkijos vienmandatėje apygardoje atskleidė vis labiau pūliuojančią piktžaizdę – piliečių abejingumą valstybės reikalams, įsitikinimą, jog „balsuok nebalsavęs niekas mano gyvenime nepasikeis“. Nusivylimas valdžia ir valdininkais tapo visuotinis. Jeigu kai kurie net rimti politikos stebėtojai skelbė, kad Seimo nario rinkimai Dzūkijoje bus generalinė repeticija po metų įvyksiantiems Seimo rinkimams, tai ta repeticija parodė, jog kitų metų spalyje įvyksianti rinkimų spektaklio premjera bus panašesnė į balaganą. Pagaliau problema netgi ne ta, kad žmonės neina balsuoti, o ta, jog atėjusieji pasodina valdžion gobšius savanaudžius, kuriuos net piliečiais vargu ar galima pavadinti.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija