Atnaujintas 2007 spalio 31 d.
Nr.81
(1578)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Pagerbtas Lietuvos kardiologijos kūrėjas

Elena Romana Cemnolonskienė

Rugsėjo mėnesį Kaunas gražiai pagerbė savo Garbės pilietį – pasaulyje žinomą kardiologą profesorių habil. dr. Juozą Blužą, prieš metus iškilmingai palydėtą į amžinybę. Aplinkybėms susiklosčius, visa savaitė buvo paskirta šio didžio žmogaus atminimui. Aukotos Šv. Mišios Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, aplankytas kapas Petrašiūnų kapinėse, iškilmingai atidengta memorialinė lenta prie KMU Kardiologijos instituto pastato (Eivenių g. 17), pristatyta knyga „Profesoriaus Juozo Blužo fenomenas”, organizuotas koncertas.

Namiškiams pageidaujant, per šv. Mišias velionio pavardė nebuvo minima – prieš Dievą visi esą lygūs, tačiau, atidengiant atminimo lentą ir tą pačią dieną atidarant kardiochirurgijos korpusą, iškilmėse dalyvavo daug garbių svečių: ministras pirmininkas Gediminas Kirkilas, sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas, prelatas Vytautas Vaičiūnas, Kauno apskrities ir miesto vadovai, skulptorius Stasys Žirgulis, KMU, Klinikų ir Kardiologijos instituto administracija, darbuotojai, miesto visuomenė, Profesoriaus artimieji.

Atminimo šventę labai nuoširdžiai organizavo prof. Juozo Blužo rūpesčiu statyto, įsteigto ir beveik du dešimtmečius sumaniai vadovauto Kardiologijos instituto darbuotojai. Šio instituto direktorius šiuo metu yra žymus kardiochirurgas prof. Rimantas Benetis. Atidengiant memorialinę lentą, sukurtą skulptoriaus Stasio Žirgulio, kalbėjo prof. Rimantas Benetis, KMU rektorius prof. Remigijus Žaliūnas, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, VDU docentas prelatas Vytautas Vaičiūnas. Kalbėjusieji prisiminė prof. Juozo Blužo nuopelnus Lietuvai ir Kaunui, kuriant kardiologijos mokslinę, klinikinę bei reabilitacinę bazę, Kūrėjo išradingumą naujausiais metodais gydant labai sunkius ligonius, ilgametį pasiaukojimą gelbstint juos iš staigios mirties nagų; pabrėžė Profesoriaus didžiulę tarptautinę visuomeninę bei pedagoginę veiklą. Prelatas Vytautas Vaičiūnas džiaugėsi, kad Velionis visą gyvenimą degė artimo meile ir į amžinybę iškeliavo kaip tikras krikščionis katalikas.

Garbiajam kardiologui skirtą atminimo lentą atidengė sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas ir KMU Klinikų generalinis direktorius Juozas Pundzius, pašventino prelatas Vytautas Vaičiūnas. Toli nuaidėjo Kauno valstybinio choro solisčių atliekama „Beauštanti aušrelė”. Paskui Kardiologijos instituto konferencijų salėje buvo pristatyta jo darbuotojų nuoširdžiomis pastangomis per trumpą laiką parengta ir gražiai išleista knyga „Profesoriaus Juozo Blužo fenomenas”. Šį puikų leidinį gavo visi dalyviai. Maloniai nustebino dailininko Vlado Oržekausko išradingai sukurtas viršelis – impozantiškas Profesoriaus atvaizdas jo rūpesčiu statytų kardiologijos pastatų fone.

Knygą pristatant skambėjo kompozitoriaus Vlado Švedo sonata. Šią ir kitus kūrinius meistriškai atliko smuikininkė Ilona Klusaitė. Su turininga prisiminimų knyga apie prof. Juozo Blužo fenomenalią asmenybę ir nuveiktus fundamentalius darbus, demonstruodami skaidres, papasakojo Kardiologijos instituto Tarybos pirmininkas prof. Pranas Grybauskas ir aktorė Doloresa Kazragytė, vaizdžiai interpretavusi daugelį leidinio ištraukų. Renginio metu salėje, kurioje, atrodo, dar taip neseniai aidėjo garbiojo Kardiologo balsas, skambėjo jo mėgti kūriniai, atliekami Kauno muzikinio teatro solisto Juozo Malikonio, dviejų Kauno valstybinio choro dainininkių. Koncertinę programą organizavo ir vedė kompozitorius Vladas Švedas.

Atsiminimais apie prof. Juozą Blužą dalijosi jo kolegos ir kiti bendražygiai. Atminimo šventėje dalyvavusių artimųjų vardu už Tėvelio pagerbimą ir įamžinimą nuoširdžiai dėkojo Šveicarijoje pagal tarptautinių projektų programą dirbanti Profesoriaus duktė – kardiologė habil. dr. Ina Blužaitė.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija