Atnaujintas 2007 lapkričio 16 d.
Nr.85
(1582)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Nepageidaujami Kaliningrado srityje

Gintaras VISOCKAS

Mažosios Lietuvos reikalų
tarybos vadovas Vytautas Šilas –
nepageidaujamas asmuo
Kaliningrado srityje
Autoriaus nuotrauka

Vytautas Šilas niekada nebuvo susijęs su didžiąja politika. V.Šilas niekad nedirbo slaptosiose tarnybose – nei savose, nei svetimose, jokios šalies teisėsaugos institucijos niekada neįtarė dalyvaujant jį kokioje nors draudžiamoje veikloje. Žodžiu, šio žmogaus pavardės tikrai nėra tarptautinės policijos – Interpolo – sąrašuose. V.Šilas – viso labo kultūrininkas, visą gyvenimą besidomintis Mažąja Lietuva. Jo vadovaujama Mažosios Lietuvos reikalų taryba (MLRT) rūpinasi prūsų, lietuvių kultūros paminklų išsaugojimu dabartinėje Kaliningrado srityje. Vienas iš rimčiausių jo darbų – knyga, kurioje kruopščiai užfiksuoti svarbiausi Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai, išlikę dabartinėje Kaliningrado srityje. MLRT pirmininkas V.Šilas į viešumą kelia ir Kaliningrado srityje gyvenančių lietuvių asimiliacijos reikalus, keletą sykių pasirašė viešą pareiškimą, kad būtina siekti beveik pačiame Europos centre esančios Kaliningrado srities nusiginklavimo. Štai tokia visa V.Šilo „didžioji politika“, kurios niekaip nepavadinsi nei militaristine, nei šovinistine, nei ksenofobiška.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija