Atnaujintas 2007 lapkričio 30 d.
Nr.89
(1586)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Negimusio kūdikio laidotuvės

Domeikavoje, Lietuvos kankinių
bažnyčioje, negimusio kūdikio
laidojimo apeigoms vadovauja
kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

Penktadienį, lapkričio 23-iąją, prisimenant skaudžią datą – Lietuvoje 1955 metais įteisintus abortus, įvairiose Lietuvos vietose melstasi už jų aukas. Kasmet tą dieną minima Negimusio kūdikio diena.

Bene svarbiausias renginys penktadienį vyko Domeikavoje. Lietuvos kankinių bažnyčioje  vidudienį  vyko Švč. Sakramento adoracija ir Rožinio malda, kuriai vadovavo Kauno kunigų seminarijos klierikas Aurelijus Barkauskas, melstasi už abortų aukas. 11 val. 52 min. buvo skambinama varpu 52 kartus, prisimenant aborto įteisinimo metus Lietuvoje. 12 val.  Aukštosios Panemunės Švč. M. Marijos Vardo parapijos klebonas, Aleksoto dekanas kan. Deimantas Brogys ir Domeikavos parapijos klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas aukojo šv. Mišias. Jose kan. D. Brogys pamoksle kvietė melstis už nužudytus negimusius vaikus, kurie galėjo būti drauge, taip pat dėkoti Dievui už malonę gimti mylinčių tėvų šeimose ir prašyti Viešpaties pagalbos saugojant gyvybę nuo jos pradėjimo iki natūralios mirties. Bažnyčioje meldėsi Domeikavos gimnazijos mokytojai, moksleiviai. Jiems kan. D. Brogys skyrė savo pamokslo žodžius, kviečiančius užaugus daryti teisingus sprendimus kitų žmonių, silpnųjų atžvilgiu, sugebėti atsirinkti tikrąsias vertybes, kurias, ypač gyvybės, šeimos, tikros laimės ir meilės, pasaulis linkęs nuslėpti ar nutylėti. Po šv. Mišių šventoriuje prie tautodailininko Adolfo Teresiaus sukurto ir 1998 metais pastatyto koplytstulpio buvo palaidoti negimusio kūdikio palaikai.

Vėliau Domeikavos gimnazijoje vyko konferencija, kurią vedė kun. R.G. Skrinskas. Buvo perskaityti penki pranešimai apie aborto žalą. Paramos fondo „Vaiko tėviškės namai“ direktorius Mindaugas Pliauga skaitė pranešimą ,,Kam priklauso gyvybė?“, „Lietuvos Caritas“ generalinis direktorius kun. Robertas Grigas – ,,Abortai – iššūkis žmoniškumui ir tautos išlikimui“, Krikščioniškųjų gimdymo namų gydytoja Violeta Mačiulaitienė – „Aborto medicininis aspektas“, Teisininkų sąjungos „Už šeimą ir gyvybę“ atstovė Laima Šilanskienė (Lazdijai) – „Nusikaltimai seksualinei neliečiamybei“, Lietuvių tautinės kultūros centro etnologas Aleksandras Žarskus – ,,Žmogaus teisių ir demokratinių laisvių pavojai“.

Išsamiau apie šią konferenciją ir kitus Negimusio kūdikio dienos renginius rašysime priede „Pro vita“.

Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija