Atnaujintas 2007 gruodžio 5 d.
Nr.90
(1587)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Nacionaliniuose maldos pusryčiuose – apie tikėjimą ir politiką

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis,
Europos Parlamento narys Vytautas
Landsbergis ir prezidentas Valdas
Adamkus dalyvavo septintuosiuose
Nacionaliniuose maldos pusryčiuose

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus per sekmadienį surengtus tradicinius Nacionalinius maldos pusryčius kalbėjo apie tikėjimą ir politiką. Šalies vadovas ragino politikus, verslininkus ir visus šalies gyventojus nebijoti priimti netradicinius sprendimus ir kurti platesnę Lietuvos ateities viziją.

„Tikras politikas privalo ne tik turėti ryškią savo veiklos ir įsipareigojimo žmonėms bei valstybei viziją. Mūsų visų pareiga yra žengti drąsiai, vadovaujantis savo sąžine ir tikėjimu, drąsinti kolegas ir oponentus nesibaiminti ryžtingų reformų ir pertvarkų. Tačiau būtent dėl tokio sąžiningo ir drąsaus veikimo dažnai būna taip, kad siūlomi darbai atmetami, jų neįstengiama suprasti ar net išryškėja atvira priešprieša. Manau, kad visiems yra tekę patirti būseną, kai nesibaigiantys, tačiau norimų rezultatų neatnešantys darbai kartais įstumia į neviltį. Nepasiduoti ir siekti užsibrėžtų tikslų tokiomis akimirkomis įkvepia tik tikėjimas, kad pradėti darbai turi prasmę ir vertę, kad šiandienos pasirinkimai atvers naujų laisvių ir sukurs geresnį gyvenimą ateities kartoms, – kalbėjo V. Adamkus. – Tikėjimas geresne ateitimi vedė Lietuvos žmones nepriklausomybės kovose, Atgimimo metais, nepriklausomos valstybės kūrybos darbe. Per penkiasdešimt okupacijos ir priespaudos metų mūsų žmonės nepalūžo, bet išsaugojo tikėjimą ir laimėjo laisvės kovą“.

Pasak Prezidento, dažnai žmonijos istoriją keičiančių pasaulinių įvykių avangarde regime tvirtai tikinčius žmonės. „Manau, kad Lietuvai ir žmonijai šiandien labai reikia tokių tikėjimo vyrų ir moterų, nebijančių priimti netradicinius sprendimus. Tikiu, kad visi mūsų šalies piliečiai, ne tik politikai ir verslininkai, gali rasti savyje jėgų ir kurti platesnę Lietuvos ateities viziją, – sakė V. Adamkus. Esu tikras, kad mūsų žmonės atskleis kažkur giliai savyje saugomą tvirtesnį tikėjimą, kuris padės spręsti nelengvas valstybės ir jų pačių – piliečių – problemas.“

Anot Prezidento, viena svarbiausių Lietuvos vykdomų misijų yra nelaisvose kaimyninėse šalyse padėti kurti labiau demokratišką visuomenę.

Akivaizdu, kad, esant silpnai tradicinei religijai ir moralei, visuomenėje sunku rasti visiems bendrų ir svarbių vertybių. Esu tikras, kad viešasis gyvenimas gali būti sėkmingai tvarkomas tik tinkamai veikiant būtinoms organizacinėms struktūroms. Tačiau vien to nepakanka. Teisingai ir oriai visuomenei kurti yra būtinas tvirtesnis vertybinis pagrindas.

Beje, šeštadienį V. Adamkus negalėjo dalyvauti Maldos pusryčių konferencijoje ir ambasadorių žmonų organizuotoje kalėdinėje mugėje Vilniaus rotušėje – Prezidento darbotvarkė buvo pakeista dėl peršalimo. Šalies vadovas į gydytojus nesikreipė, o skaudančią gerklę bei kosulį gydėsi namuose. Prezidentas konferencijos dalyviams atsiuntė sveikinimą, kuriame teigė džiaugiasis, kad ši, tūkstantmečio pradžioje Lietuvoje pradėta graži tradicija, yra tęsiama ir kasmet sulaukia vis didesnio Lietuvos visuomenės, politikos ir verslo lyderių dėmesio. Tai liudija, kad į kasdienių nelengvų darbų verpetą įtrauktiems žmonėms reikia dvasinio atokvėpio akimirkų, stabtelėjimo ir įsiklausymo į save, į šalia esantį žmogų, reikia susikaupti maldoje ir pabendrauti su Dievu. „Neramiam terorizmo ir prievartos draskomam pasauliui, supriešintai ir nuo tarpusavio kovų pavargusiai visuomenei ypač reikia šios dvasinės vienybės. Šių dienų pasaulis tikėjimą dažnai supranta tik kaip religiją. Deja, žmogaus troškimas maldoje bendrauti su Dievu ir siekti visaverčio bei prasmingo gyvenimo dažnai nustumiamas į kasdienybės pakraštį. Todėl atsiranda vis daugiau prietarų, nepagrįstų ambicijų ir net paniekos kitaip mąstančiam žmogui. Todėl vietoje prasmingų darbų, kurie turėtų kilti iš gilaus tikėjimo, žmonijos istorijoje plieskiasi nauji religiniai karai ir konfliktai“, – teigė Prezidentas.

Nacionaliniai maldos pusryčiai – tai galimybė politikams, verslininkams, visuomenės veikėjams, jaunimui pasidalyti savo mintimis ir įžvalgomis su kitais žmonėmis. Šiame susitikime kalbama apie Evangelijos vertybes kasdieniame kiekvieno asmens gyvenime, visuomenėje, tarpusavio santykiuose.

Maldos pusryčių tradicija atsirado XX amžiaus viduryje kaip reakcija į kylančius naujus iššūkius. Maldos pusryčių ištakos siekia 1942 metus, kai keletas JAV Senato narių pradėjo neformalius susitikimus siekdami dalintis Kristaus mokymo gyvybingumu ir juo pagrįstu tarpusavio bendravimu. 1953 metais įvyko pirmieji Nacionaliniai maldos pusryčiai, kuriuose dalyvavo JAV prezidentas.

Lietuvoje pirmieji Nacionaliniai maldos pusryčiai surengti 2001 metais.

Pagal www.president.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija