Atnaujintas 2007 gruodžio 5 d.
Nr.90
(1587)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Pristatytas dokumentinis filmas apie legendinį partizaną

Kazimieras Dobkevičius

Legendinis partizanas Juozas
Armonaitis – dim. majoras,
Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius
kino filmo premjeroje

Filmo režisierė
Agnė Marcinkevičiūtė minėjo,
kad filmo herojus verčia apmąstyti
gyvenimo vertybes

Filmo prodiuseris
Jonas Cimbolaitis
papasakojo filmo kūrimo aplinkybes
Autoriaus nuotraukos

Pasak Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio valdybos pirmininko, dimisijos pulkininko Jono Čeponio, dabar tikrų partizanų „grynuolių“ beliko šiek tiek virš trijų šimtų. Lietuvos kino studija sukūrė vieną vienintelį kino filmą apie partizaninę kovą „Vienui vieni“, kurį režisavo Jonas Vaitkus. Tai filmas, per Lukšų šeimos tragediją, nuožmią kovą su okupantais pasakojantis, kaip vyko rezistencinė kova ne tik su pavergėjais, bet ir su kolaborantais, išdavikais stribais... Ir tai viskas. Daugiau kino filmų, dokumentinių juostų apie partizanus, išskirtinius kovotojus nebuvo sukurta.

Kino filmą apie legendinį partizaną Juozą Armonaitį sukurti paskatino prodiuseris Jonas Cimbolaitis, neapsikentęs istoriko Liudo Truskos išvedžiojimų apie tai, kaip partizanai žudė nekaltus žmones. Mat istorikas L. Truska jau pakankamai liūdnai pagarsėjęs savo „teiginiais“ apie įvairius Lietuvos istorinius įvykius, o neseniai yra pareiškęs, kad „partizanai žudė taikius gyventojus“. Tai netiesa. Istorikas L. Truska pamiršo, kad dar liko gyvų ano meto kovų dalyvių. Vienas tokių – Tauro apygardos, Žalgirio rinktinės partizanas, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius, dimisijos majoras Juozas Armonaitis-Triupas. Jis sužeistas pakliuvo į KGB rankas, ištvėrė kankinimus, tačiau kario priesaikos nesulaužė. Atliko bausmę, nelaisvėje išmoko anglų kalbą, šiandien puikiausiai skaito knygas anglų kalba, parašė atsiminimų knygą „Meskim dalgius, imkim kardus“.

Lietuvos kultūros ministerija iškart pasakė, jog lėšų kino filmui apie partizaną J. Armonaitį neskirs. Padėjo įvairių firmų mecenatai, individualūs rėmėjai.

„A Propos“ studijoje sukurto filmo premjera (filmo prodiuseris J. Cimbolaitis, režisierė Agnė Marcinkevičiūtė, operatorius Vaidotas Digimas) įvyko Kauno miesto savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje. Į kino filmo premjerą atėjo ir kovų bendražygiai: generolo Adolfo Ramanausko – Vanago duktė Auksė Ramanauskaitė-Skokauskienė, Didžiosios Kovos partizanų apygardos vadas dim. kpt. Augustinas Švenčionis, Lietuvos Vietinės rinktinės karių sąjungos valdybos pirmininkas dim. majoras Antanas Paulavičius, politiniai kaliniai Ona ir Albinas Staugaičiai, mokytojas Zigmas Tamakauskas, dr. Kazimieras Blaževičius ir dar daug kitų garbių vyrų ir moterų. Filmą „Nesulaužyti priesaikos“ pristatė filmo scenarijaus autorius J. Cimbolaitis, kurio senelis partizanas Cimbolaitis – Šarvas buvo filmo herojaus J. Armonaičio bendražygis, nužudytas sovietų 1947 m. gruodžio 27 d. Filmo prodiuseris nuoširdžiai dėkojo rėmėjams, visiems, kurie talkino statant šį filmą. Režisierė Agnė Marcinkevičiūtė sakė, kad norėjo parodyti Lietuvos partizano įtaigų portretą, iš kurio galėtų pasimokyti jaunoji karta ir pati režisierė. 55 minučių kino juostoje apie J.Armonaitį mintimis dalijasi žurnalistas Ričardas Čekutis, istorikai Dalia Kuodytė ir Jonas Gustaitis, monsinjoras Alfonsas Svarinskas, Tauro partizanų apygardos ryšininkė Aldona Vilutienė. Filmas „Nesulaužyti priesaikos“ žiūrovams paliko gerą įspūdį. Tokie filmai įtikinamai parodo, ko siekė ir už ką kovojo partizanai priešinęsi sovietų okupacijai. Tai buvo gerą dešimtmetį vykęs partizaninis karas, apie kurį dažnai nutylima. Po filmo demonstravimo kūrėjams dėkojo A.Ramanauskaitė-Skokauskienė, prof. Stanislovas Sajauskas ir kiti. Lietuvos Respublikos Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė įteikė padėkos raštus filmo rėmėjams.

Artimiausiu laiku šį filmą galima bus pamatyti: gruodžio 8 dieną Šakiuose, gruodžio 11 dieną Kauno generolo J. Raštikio puskarininkių mokykloje, gruodžio 22 dieną – Marijampolėje. Filmų kopijų bus galima įsigyti LPKTS knygynėlyje (Laisvės al. 39, Kaune).

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija