Atnaujintas 2007 gruodžio 5 d.
Nr.90
(1587)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Naujasis teismų įstatymas: Žemaitijoje teisingumas gali stipriai skirtis nuo teisingumo Dzūkijoje

Pasak Seimo nario teisininko Kęstučio Čilinsko, Seime priiminėjamas naujasis teismų įstatymas sukuria būtinumą žmonėms žinoti visos Lietuvos teismų sprendimus. Mat, iki šiol visiems privalomas teisės taikymo ir aiškinimo taisykles galėjo nustatyti ir privalėjo paskelbti internete bei biuletenyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ir Vyriausiasis administracinis teismas. Tuo tarpu pagal būsimo įstatymo 24 str. 4 dalį, kai eis kalba apie bylą, dėl kurios nėra minėtų aukščiausiųjų instancijų išaiškinimo, kiekvienas teismas, pradedant apylinkės teismu, galės kurti savas teisės aiškinimo taisykles (precedentus). Tos taisyklės bus privalomos visoms būsimoms tos kategorijos byloms tame teisme. Taisyklės, sukurtos viename apylinkės teisme, pavyzdžiui, Telšių, galės būti priešingos, nei kitame teisme, pavyzdžiui, Alytaus.

K. Čilinsko teigimu, tai yra savotiška revoliucija teisingume, kuri apsunkins žmonių teisių gynimą. Juk teismai turi teisę atmesti ar nepriimti ieškinio ar skundo, jei jis neatitinka teismuose suformuotų teisės aiškinimo taisyklių. Iki šiol užteko susipažinti su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Vyriausiojo administracinio teismo aktais. Dabar žmonės, norėdami kreiptis į teismą turės perskaityti visų lygių teismų sprendimus su tomis taisyklėmis. Tarkim, kreipiantis į teismą Alytuje klausimu, kuris nėra išaiškintas minėtų aukščiausių instancijų, reikės susipažinti su Alytaus apylinkės teismo, Kauno apygardos teismo ir Apeliacinio teismo sprendimais šiuo klausimu. Be to, prieš kreipiantis į teismą, pavyzdžiui, alytiškiui, ne visada pakaks perskaityti savo apylinkės teismo sprendimus. Dažnai gali prireikti kreiptis į kitos vietovės teismą, pavyzdžiui, Telšių. Todėl bylininkui reikės žinoti, kaip tokiose bylose teisę aiškina Telšių rajono apylinkės bei jam aukštesni teismai – apygardos, apeliacinis. Jei bylininkas nesilaikys tų taisyklių, tai bus be reikalo išleidęs pinigus ieškiniui, kuris, pagal Alytaus teismo sprendimus, gal būt, yra pagrįstas, bet pagal Telšių teismo išaiškinimą yra nepagrįstas.

Be abejo, eiliniai žmonės nebesusigaudys šioje sprendimų įvairovėje, todėl turės samdyti advokatą ir tokiu būdu teisingumas taps brangesnis. Naujo Teismų įstatymo rengėjai nenumatė, kiek kainuos žmonėms ir mokesčių mokėtojams ši naujoji teisingumo sistema. K. Čilinsko manymu, tokia revoliucija teisingume turėtų būti įvertinta specialioje diskusijoje tiek visuomenėje, tiek Seime. Tačiau Seimas penkių balsų persvara atmetė K. Čilinsko ir A. Kubiliaus pasiūlymą nepritarti dabartiniam įstatymo projektui ir perduoti jį svarstyti visuomenei bei Seimo sudarytai komisijai.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija