Atnaujintas 2008 rugpjūčio 29 d.
Nr. 65
(1658)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Gražaus miestelio jubiliejus

Vytautas Bagdonas

Viename kilime įprasminti
ir Svėdasų jubiliejiniai metai

Daug bendrų temų turėjo šventėje susitikę
(iš dešinės) Svėdasų seniūnas Valentinas
Neniškis ir kraštiečiai aktorius
Ferdinandas Jakšys bei pedagogas,
dailininkas ir poetas Donatas Šilinis

Anykščių rajono vicemeras Donatas
Krikštaponis bendrauja su floristinio
kilimo autore Būtėnų kaimo bendruomenės
pirmininke Domicele Augutiene

Vilniškio choro „Aidas“ dalyviai
vėliavų pakėlimo ceremonijoje
atlieka Lietuvos himną

Per Žolinę jaukus, gražus ir žydintis Anykščių rajono Svėdasų miestelis minėjo jubiliejinį gimtadienį. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose Svėdasų vardas paminėtas 1503 metų rugpjūčio 15-ąją, kai buvo patvirtintos Užpalių parapijoje prie Svėdasų kelio žemės nuosavybės teisės bajorui M. Grinkevičiui. Tą dieną svėdasiškiai ir laiko savo miestelio gimtadieniu. Ir per šią Žolinę Svėdasuose netrūko įvairiausių renginių, kuriuos svėdasiškiams ir miestelio svečiams dovanojo Svėdasų seniūnija, Anykščių kultūros centro Svėdasų skyrius, Svėdasų bendruomenė ir Svėdasiškių draugija „Alaušas“, padedant gausiam būriui rėmėjų.

Jubiliejui – maldos, parodos, floristiniai kilimai...

Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje Žolinės atlaidų šv. Mišias aukojo parapijos klebonas kun. Vydas Juškėnas ir Kaune dirbantis svėdasiškis kunigas Ričardas Banys, giedojo Lietuvos kariuomenės  Vilniaus įgulos karininkų ramovės choras „Aidas“.

Miestelio gyventojai ir svečiai galėjo pasigrožėti floristiniais kilimais, papuošusiais Svėdasų miestelio centrą. Kilimus iš laukų, miškų ir sodų gėrybių sukomponavo Grikiapelių bendruomenės, Svėdasų bibliotekos moterys auksarankės, Aulelių vaikų globos namų auklėtiniai bei Joana Gutmanienė, Lina Davainytė, Aldona Saliamonienė, Domicelė Augutienė, Irena Guobienė ir Kristina Gikytė.

Bibliotekos meno galerijoje buvo atidaryta Grikiapelių kaimo bendruomenės narių paroda, kurioje buvo eksponuojami papuošalai iš natūralios odos ir vilnos, Daujočių kaimo gyventojos Irinos Gudelienės tapybos darbai, svėdasiškio Eimanto Gutmano medžio drožiniai, margi daujotiškės Elvyros Kaušpėdienės mezginiai. O Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus vestibiulyje veikė svėdasiškių gražiausių sodybų fotografijų paroda. Neapsieita tą šventinę dieną ir be tradicinio „kermošiaus“.

Vidurdienį  visi susirinko miestelio centre prie koplytstulpio. Po Svėdasų seniūno Valentino Neniškio sveikinimo žodžių jaunieji skautai, šauliai ir choro „Aidas“ dalyvis Vytautas Bazaras pakėlė Lietuvos Respublikos ir Svėdasų vėliavas. Čia pat pasigirdo ir trys salvės iš anykštėnų šaulių atvežtos patrankos – už valstybę, jubiliejinį gimtadienį švenčiančius Svėdasus ir visus vietinius žmones bei tėviškėnus suvienijusią Svėdasiškių draugiją.

Toliau renginys vyko pilnutėlėje kultūros namų salėje.

Iškilmingame posėdyje – apie Svėdasų praeitį, dabartį ir ateitį

Svėdasų 505-osioms įkūrimo metinėms skirtą iškilmingą posėdį pradėjo seniūnas Valentinas Neniškis, priminęs kai kuriuos pokyčius, įvykusius svėdasiškių gyvenime per pastaruosius penkerius metus. Seniūnas pasidžiaugė, kad Svėdasų J. Tumo-Vaižganto vidurinė mokykla tapo gimnazija, kad į Svėdasus vėl sugrįžo kunigas Vydas Juškėnas, kurio dėka bažnyčios architektūrinis ansamblis atjaunėjo, išgražėjo. Gerais žodžiais seniūnijos vadovas V. Neniškis minėjo sėkmingai veikiančias Grikiapelių, Būtėnų kaimo bendruomenes, vaižgantiečių klubą „Pragiedrulys“, neseniai įkurtą Svėdasų miestelio bendruomenę.

Sveikinimo žodį  taręs Anykščių rajono mero pavaduotojas Donatas Krikštaponis negailėjo pagyrimų floristinių kilimų kūrėjams, pavyzdingų sodybų šeimininkams, veikliems svėdasiškiams. Įteikdamas suvenyrą bendruomenės pirmininkei Jolitai Paškonienei vicemeras linkėjo sėkmės nelengvame visuomeniniame darbe. Patys gražiausi, šilčiausi sveikinimo ir linkėjimų žodžiai buvo išsakyti ir neseniai 90-metį šventusiai svėdasiškei Faustinai Palskienei, kuri net 50 metų dainavo etnografiniame ansamblyje, gerai visiems žinoma kaip audėja, mezgėja, siuvėja. Nors senolė ir nedalyvavo renginyje, jai salėje buvę žmonės negailėjo plojimų...

Lietuvos bibliotekininkų draugijos garbės narys svėdasiškis Vytautas Rimša kalbėjo apie Svėdasų  vietovardžio kilmę, o Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos vyriausioji redaktorė Daiva Martinkutė supažindino su pirmuoju Svėdasų žemėlapiu, sudarytu 1645 metais žymaus Prūsijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kartografo Juozapo Naronavičiaus-Naronskio. Pasak svėdasiškės, minėtas kartografas yra padaręs daugybę Radvilų ir kitų didikų dvarų planų, bet iki šių dienų išliko tik vienetai. O Svėdasų miestelio žemėlapis saugomas Lenkijoje, Krokuvos mokslų akademijos bibliotekoje...

Lietuvos žemės ūkio universiteto docentas dr. Juozas Lapienis apžvelgė Svėdasų krašte nuo 1991-ųjų metų organizuojamus „Vaižganto skaitymus“.  Svėdasiškių draugijos „Alaušas“, kurią įkurti parodė iniciatyvą Vilniaus svėdasiškiai, veiklos svarbiausius aspektus aptarė šios draugijos pirmininkas Algimantas Indriūnas.

Įspūdingu koncertu visus pradžiugino Vilniaus įgulos karininkų ramovės choras „Aidas“, vadovaujamas Tado Šumsko.

Iškilmingo posėdžio metu buvo pagerbti gražiausių sodybų šeimininkai, floristinių kilimų konkurso dalyviai. Svėdasų seniūnija ir vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“ specialiai miestelio gimtadieniui parengė ir išleido gausiai iliustruotą lankstinuką „Svėdasams-505“, kuris renginio metu buvo dalijamas svėdasiškiams ir jų svečiams.

Linksmybės prie Alaušo

Pavakare jubiliejiniai renginiai persikėlė prie Alaušo ežero. Čia koncertavo ne tiktai svėdasiškiai, bet ir Leliūnų, Užpalių, Kalvių, Vilučių kultūros namų meno mėgėjų kolektyvai. O kai sutemos pradėjo dengti laukus, Anykščių, Utenos ir Rokiškio rajonų muzikantus ir dainininkus scenoje prie Alaušo pakeitė populiari grupė „Žentai“, o jaunimas dar galėjo pasilinksminti ir diskotekoje.

Anykščių rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija