Atnaujintas 2008 rugpjūčio 29 d.
Nr. 65
(1658)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

„Tolerantai“  ir Konstitucija

Petras Grėbliauskas,

teisininkas

ES, suteikusi Lietuvai visokeriopą pagalbą, kad ši sėkmingai galėtų integruotis į Europos ekonominę sistemą, kai kuriais  atvejais pažeidė Lietuvos valstybės Konstitucijos ir įstatymų viršenybę ir tais atvejais išbalansavo visuomenėje susiklosčiusius tradicinius santykius bei supriešino iki tol tolerantiškai gyvenusias  tautines, etnines, socialines ir lytines grupes. Taip 1990 metais fiksuotas 30 procentų nepakantumas šiandien išaugo iki  70 procentų ir jau tampa problema, kurios šaknų reikia ieškoti  būtent įstatymų nesuderinamume tiek vieno su kitu, tiek ir su pagrindiniu – Konstitucija.


Už lietuvišką šeimą

Šarūnas VALENTINAVIČIUS

Lietuvis lieka lietuviu, kai per šeimą perduoda tautinę gyvybę, savimonę ir saviraišką ateities kartoms. Lietuviška, kaip ir bet kurios kitos tautos, šeima yra tos tautos gyvybės versmė bei kultūros lopšys. Tik per tautinę kultūrą įgyjame tarptautinį pripažinimą ir bendravimą.

Visais laikais visos tautos puoselėjo šeimas kaip valstybingumo pamatinę dalį. Visais laikais žmonija puoselėjo ir ugdė dorą šeimą, nes pasaulio ateitis – tai vaikai, – pagrindinis šeimos tikslas bei visuomenės vystymosi garantas. Visais laikais buvo smerkiama bei baudžiama paleistuvystė, kaip visuomenės vystymosi stabdys, nes amoralumą visada lydi mirtis – ar tai būtų sifilis, ar AIDS


Viešas laiškas dėl tolerancijos vilkiko vizito Lietuvon

Rugpjūčio 23 dieną laikraštyje „Kauno diena“ publikuotas VDU Socialinių mokslų fakulteto docento dr. A. Tereškino tekstas, kuriame pateikiami autoriaus argumentai už tolerancijos vilkiko lankymąsi Kaune. Visokeriopai palaikome Kauno Mero Andriaus Kupčinsko sprendimą neduoti leidimo minėtam vilkikui lankytis Kauno miesto reprezentacinėse erdvėse ir esame įsitikinę, kad minėtas tekstas ne tik neskatina tolerancijos, bet, priešingai, kelia nesantaiką ir galiausiai netinka padoriam žmogui, mokslininkui, universiteto dėstytojui.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija