Atnaujintas 2009 m. sausio 14 d.
Nr. 4
(1696)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Karo nusikaltimas ir šimtmečio pergalė

Edmundas SIMANAITIS

1990 m. gruodžio 14 dieną Sąjūdžio Kauno krašto konferencijoje buvo aptariama susidariusi padėtis Lietuvoje. Padažnėjo Sovietų Sąjungos priešiškų veiksmų. Maskva atvirai grasino smurtu ir  ekonominėmis sankcijomis priversti paklusti buvusiam Centrui.

Pusamžis okupacijos laisvės troškimo nepanaikino

Kremlius niekaip negalėjo susitaikyti su mintimi, kad prieš pusę amžiaus okupuota šalis sėkmingais teisiniais veiksmais išsiveržė iš imperijos narvo. Okupantas sunaikino pilietinės visuomenės branduolį – mokytojus, karininkiją, stipriai varžė dvasininkus. Žiauriomis represijomis ir brutalia karine jėga buvo nuslopintas  dešimtmetį trukęs ginkluotas pasipriešinimas – žuvo kovose arba buvo nužudyti 80 tūkst. laisvės kovotojų bei jų rėmėjų.  Iš pagrindų sugriauta ekonomika ir Lietuvos kaimo socialinė sankloda. 1941–1953 metais ištremti į Sibirą 700 tūkst. gyventojų, o Gulago katorgoje kankinosi 183 tūkst. piliečių. 1940-1945 metais  buvo priversti pasitraukti iš šalies 320 tūkst. žmonių.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija