Atnaujintas 2009 m. sausio 14 d.
Nr. 4
(1696)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Sausio 15-osios sukilimas Klaipėdoje

Kazys BLAŽEVIČIUS

Versalio taikos konferencija ir Klaipėdos kraštas

Konferencija prasidėjo 1919 m. sausio 18 dieną. Lietuva, Latvija ir Estija į Paryžiaus taikos konferenciją nebuvo pakviestos, nes Antantės valstybės (Anglija, Prancūzija, Italija ir Japonija) jų nebuvo pripažinusios de jure. Baltijos šalių atstovams ginti savo interesus buvo kebloka. Lietuvai buvo žymiai sunkiau negu Estijai ir Latvijai, nes joms pavyko pripažinimą de jure išgauti žymiai anksčiau – 1921 m. sausio 21-ąją. O Lietuvai trukdė Lenkijos diplomatai ir pilsudskininkai, kurie norėjo Lietuvą matyti kaip Lenkijos provinciją. Tuo tikslu buvo užgrobtas Vilnijos kraštas, reikštos pretenzijos ne tik į Klaipėdos uostą, bet ir į visą Klaipėdos kraštą. Lietuvos padėtį komplikavo Prancūzijos pozicija, kuri aktyviai rėmė visas Lenkijos pretenzijas, netgi nepasmerkė jos už Suvalkų sutarties sulaužymą. Vakarams stipri Lenkija buvo reikalinga kaip barjeras prieš bolševikinę Rusiją, kartu Lenkija buvo ir potencialus sąjungininkas galimame konflikte su Vokietija, kuri ir pralaimėjusi karą buvo dar ir stipri, ir pavojinga.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija