Atnaujintas 2009 m. sausio 14 d.
Nr. 4
(1696)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Popiežius Benediktas XVI: pasaulio ateitį apspręs moralė

Mindaugas BUIKA

Per naujametinį susitikimą
su diplomatais popiežius
Benediktas XVI sveikinasi
su Izraelio ambasadoriumi
Mordechajumi Leviu

Moralinio ir materialinio skurdo sąsajos

Įvertinti sudėtingą tarptautinę padėtį popiežius Benediktas XVI Naujųjų metų pradžioje susitiko su užsienio šalių diplomatais akredituotais prie Šventojo Sosto. Jis kartu priėmė ir ambasadorių naujametinius sveikinimus, kuriuos savo įžanginėje kalboje perdavė diplomatinio korpuso dekanas, Honduro ambasadorius Alechandras Valjadarezas Lansa. Sausio 8 dieną vykusiame susitikime dalyvavo ir Lietuvos naujasis ambasadorius prie Šventojo Sosto Vytautas Ališauskas.


Bažnyčiai rūpi nacionalinės politikos klausimai

Mindaugas BUIKA

Liuksemburgo didysis kunigaikštis
Henris su žmona Marija Tereza
prieštaravo šalies parlamente
priimtam eutanazijos įstatymui

Vertinta migrantų integracija Švedijoje

Kadangi Vatikanas palaiko diplomatinius santykius su didžiąja dauguma pasaulio valstybių, tai besikeičiant ambasadoriams popiežiui Benediktui XVI tenka gana dažnai su jais susitikti, kartu išsakant padėties jų atstovaujamose šalyse vertinimus ypač Šventąjį Sostą ir Katalikų Bažnyčią rūpimais klausimais. Gruodžio 18 dieną priimant skiriamuosius raštus iš grupės naujųjų ambasadorių, Švedijos atstovei Perols Ulai Brgitai Gudmundson perduotose pastabose Šventasis tėvas nurodė, kad liuteronų daugumos šalyse gausėja katalikų bendruomenės. Tam įtakos turi migracija. Ypač jis pasidžiaugė, kad Švedija svetingai priėmė tūkstančius krikščionių iš Irako, kurie priversti pasitraukti dėl stiprėjančios diskriminacijos.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija