2009 m. spalio 30 d.
Nr. 77
(1769)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Bažnytinio paveldo muziejus

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Muziejaus atidarymo iškilmėse –
kardinolai Audrys Juozas Bačkis
ir Joachimas Meisneris

Muziejaus direktorė Sigita
Maslauskaitė pasakoja apie bažnytinio
paveldo vertybes prezidentei
Daliai Grybauskaitei ir Seimo
pirmininkei Irenai Degutienei

Spalio 18-ąją, dailininkų globėjo šv. Luko dieną, Vilniuje duris atvėrė Bažnytinio paveldo muziejus. Nuo to laiko, kai Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis oficialiai įsteigė Bažnytinio paveldo muziejų, praėjo ketveri metai. Tai buvo intensyvaus darbo metai: vyko Šv. Mykolo bažnyčios ir Bernardinių vienuolyno pastatų restauravimas, ekspozicijos rengimas. Į talką įsijungė Kelno (Vokietija) arkivyskupijos specialistai: dr. Martinas Seidleris ir architektė Ingrid Bussenius.

Ekspozicijos branduolį sudaro seniausiai Lietuvos auksakalystės šedevrai: didžioji gotikinė Vilniaus Katedros monstrancija, šv. Stanislovo relikvijorius, XVI a. liturginiai indai. Šoninėse vitrinose, bažnyčios navoje rodomi baroko ir vėlesnių epochų kūriniai.

„Bažnyčios zakristijoje eksponuojami liturginiai drabužiai ir reikmenys, bažnyčios prieangyje ir vakarinėje jos dalyje išdėstyti procesijų reikmenys ir vyskupų insignijos, liturginių drabužių ir reikmenų kolekcija pristatoma taip pat ir bažnyčios balkone. Muziejaus atidarymo proga į Šv. Mykolo bažnyčią sugrįžo šios šventovės didžiojo altoriaus paveikslai ir šoninius altorius kadaise puošę šv. Mykolo ir šv. Klaros atvaizdai. Vėl suskambėjo Šv. Mykolo bažnyčios varpinėje pakabinti trys restauruoti XVIII a. varpai“, – rašoma muziejų pristatančiame  lankstinuke.

Varpai skambės kas valandą muziejaus darbo metu, t. y. nuo antradienio iki šeštadienio 11–18 valandomis. Muziejaus eksponatai sukurti Dievo garbei, jie naudojami liturginėse apeigose. Pagaminti įvairiuose Europos meno centruose, jie turi ir meninę vertę. Muziejaus darbuotojai ir direktorė dr. Sigita Maslauskaitė tikisi, kad juos apžiūrinėjant tikinčiam žmogui pagilės tikėjimas, ieškančiam Dievo, sutrumpės dievoieškos kelias, o netikintys pasigrožės eksponatų menine verte.

Ekspozicija nuolat keisis. Tačiau ne vien eksponatai čia trauks lankytojus. Muziejus užsiims šviečiamąja veikla: rengs seminarus, paskaitas, koncertus, knygų pristatymus.

Muziejuje išliko Šv. Mykolo bažnyčios fundatorių Sapiegų mauzoliejus. Jie buvo pamaldūs katalikai. Tačiau į mauzoliejų patekti bus galima tik ypatingomis progomis, pvz., Visų šventųjų dieną.

Mokslinio padalinio muziejuje nėra, tačiau eksponatai bus tiriami tam skirtose įstaigose. Paskutinį mėnesio penktadienį muziejų galima lankyti nemokamai.

Klaudijaus DRISKIAUS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija