2009 m. spalio 30 d.
Nr. 77
(1769)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Artėja Vėlinės

Artėja Vėlinės – mirusiųjų (ir žuvusiųjų) pagerbimo diena. Mirtis – natūralus žmogaus likimas, kurio neišvengsime nė vienas. Bet ar mes patys nenaikiname savęs anksčiau laiko? Kitose šalyse katalikai ir kiti dori piliečiai aktyviai kovoja su tautos naikinimą įteisinančiais abortais, o Lietuvoje vis dar tebegalioja mirties kultūros įstatymas, kuriuo prieš daugiau nei 50 metų, dar sovietinės okupacijos metais, buvo įteisinti abortai. Dėl to „įstatymo“ Lietuva neteko keleto milijonų žmonių. O kiek mūsų tautiečių žūsta nuo nelaimingų atsitikimų, nuo piktų žmonių rankos, dėl apsileidimo ir dorovės nesilaikymo. O dar kiek netekome per ilgiausią ir tragiškiausią okupaciją…


Pilietinė raida ir vertybės

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Nors tariamo slapto CŽV kalėjimo skandalas dar bandomas eskaluoti, paaiškėjo, kad dalis skleidžiamų neva tikrų faktų yra prasimanymai. Paminėti amerikiečių lėktuvai, kurie neva 2004-2005 metais buvo atskridę į Vilnių, tuo laiku iš tiesų skrido į Europą, tačiau leidosi ne Vilniaus aerouoste, o Lenkijoje ir Suomijoje. Tad didėja tikimybė, kad šis skandalas yra dirbtinai sukeltas, tiesiog gudriai surežisuotas propagandinis spektaklis. Pasirodo, net tik Vakarų žurnalistai pakliūva ant Kremliaus meškeriotojų kabliukų, bet ir Lietuvos politikai, ilgai ir kruopščiai „aiškinęsi“ paleistą „antį“, užuot paneigę sugalvotą mitą, kenkiantį Lietuvos prestižui ir siekiantį supjudyti JAV, Europos Sąjungą ir Lietuvą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija