2009 m. spalio 30 d.
Nr. 77
(1769)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Žmogus ir žemė – Lietuvos stiprybės aruodas

Ekonominės krizės sąlygomis Lietuvoje sprendžiant valstybės biudžeto, sveikatos apsaugos ir švietimo reformų, energetikos problemas, kai kurie kiti svarbūs – pamatiniai – tautos galios stiprinimo svertai yra palikti savieigai. Nekreipiamas dėmesys į tai, kad Lietuvoje katastrofiškai mažėja gyventojų ir dirbančiųjų skaičius, darbo vietų, o didėja bedarbystė. Skurdo ribą pasiekė žemutinės ir vidurinės grandies darbuotojų atlyginimai.


Laisvosios rinkos ypatybės krikščioniškojo mokymo šviesoje

Laisvosios rinkos ypatumai Lietuvoje

1991 metais Jono Pauliaus II paskelbta socialinė enciklika „Centesimus annus“ buvo bene paskutinis dokumentas, kuriame popiežius kalbėjo apie socialinius dalykus. Tik neseniai pasirodžiusi trečioji popiežiaus Benedikto XVI enciklika „Caritas in Veritate“ („Meilė tiesoje“) daugeliui sekančių krikščioniškosios socialinės minties raidą tapo puikiu pretekstu kiek kitu kampu pažvelgti į pasaulį užgriuvusią ekonominę krizę. Juolab neseniai vykęs pasaulio lyderių susitikimas (G–20) priėmė keletą tikrai įdomių sprendimų, ribojančių vadinamąją laisvąją rinką.


Kiek dar imituosime teisinę valstybę

Spalio 5 dienos drama Kaune ir po jos sekę įvykiai, Lietuvos teisėsaugos, teisėtvarkos ir teisėkūros vadovų pasisakymai, viešai išsakytos versijos pagrįstai paaštrino žmonių nepasitenkinimą teisės būkle ir nepasitikėjimą teisėtvarkos institucijomis. Mes, okupacijos metais persekioti asmenys, manome, kad netinkamas būdas yra pradėti intensyvų nusikalstamų veikų tyrimą tik įvykus tragedijoms, kaip ir visą nepriklausomo gyvenimo dvidešimtmetį imituoti teisinę valstybę, kai realiai jos nėra. Iki šiol kuriama teisė leido neteisingai pasidalyti visuomeninį turtą ir atsirasti socialiai neteisingai valstybei su iš to kylančiomis pasekmėmis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija