2009 m. spalio 30 d.
Nr. 77
(1769)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Bažnytinio paveldo muziejus

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Muziejaus atidarymo iškilmėse –
kardinolai Audrys Juozas Bačkis
ir Joachimas Meisneris

Spalio 18-ąją, dailininkų globėjo šv. Luko dieną, Vilniuje duris atvėrė Bažnytinio paveldo muziejus. Nuo to laiko, kai Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis oficialiai įsteigė Bažnytinio paveldo muziejų, praėjo ketveri metai. Tai buvo intensyvaus darbo metai: vyko Šv. Mykolo bažnyčios ir Bernardinių vienuolyno pastatų restauravimas, ekspozicijos rengimas. Į talką įsijungė Kelno (Vokietija) arkivyskupijos specialistai: dr. Martinas Seidleris ir architektė Ingrid Bussenius.


Vyskupas, katechetas, visuomenininkas

Andrius TARVIDAS

Konferencijos dalyviai
prie Telšių Vyskupo Vincento
Borisevičiaus kunigų seminarijos

Spalio 15 dieną Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko mokslinė katechetinė konferencija, skirta Telšių vyskupo Pranciškaus Ramanausko 50-osioms mirties metinėms.

Konferencijoje įžangos žodį tarė bei su vyskupo P. Ramanausko asmenybės bruožais ir jo biografija supažindino Telšių vyskupas LKMA akad. doc. dr. Jonas Boruta SJ. Pranešimus skaitė eduk. m. lic. kan. mons. Rimantas Gudlinkis („Vysk. Pr. Ramanausko katechetinė dvasia šių dienų katechezėje“), Klaipėdos universiteto mokslininkai dr. Vaineta Juškienė („Lietuvos katalikiškųjų gimnazijų edukaciniai bruožai“) ir dr. Remigijus Oželis („Įsiminimo metodas kan. dr. Pr. Ramanausko religinės pedagogikos knygoje „Tikybos pamokos praktikoje“ (1934)“), istorikė Janina Bucevičiūtė („Vysk. Pr. Ramanauskas – ankstyvoji visuomeninė veikla: spauda“).


Paminėti 1956 metų Vengrijos įvykiai

Vilija ŽUKAITYTĖ

Spalio 27 dieną Senosiose Kauno kapinėse (Ramybės parke) prie atminimo lentos, skirtos 1956-ųjų Vengrijos revoliucijai ir Kauno vienybės demonstracijai, vyko šio istorinio įvykio minėjimas. Renginyje dalyvavo Nepaprastasis ir įgaliotasis Vengrijos Respublikos ambasadorius Peteris Noško-Horvatas (Péter Noszkó-Horvath), Misijos vadovo pavaduotojas Ferencas Blaumanas (Ferenc Blaumann), Vengrijos Respublikos garbės konsulė Ilona Meszaros-Jočionisne, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, Tarybos nariai, Administracijos atstovai, Sąjūdžio judėjimo nariai, miesto moksleiviai.


Atkaklūs žemaičiai įgyvendina savo tikslą

Plungės rajono savivaldybės
Kultūros centro direktorius
Romas Matulis

Plungė, nurungusi 16 miestų ir miestelių, 2009 metais tapo Lietuvos kultūros sostine. Su  projekto „Plungė – Lietuvos kultūros sostinė“ vadovu, Plungės rajono savivaldybės Kultūros centro direktoriumi Romu MATULIU kalbėjosi „XXI amžiaus“ korespondentas Bronius VERTELKA.

 

Kokios galimybės atsivėrė Plungei tapus Lietuvos kultūros sostine?


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija