2009 m. spalio 30 d.
Nr. 77
(1769)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Paminėti 1956 metų Vengrijos įvykiai

Vilija ŽUKAITYTĖ

Spalio 27 dieną Senosiose Kauno kapinėse (Ramybės parke) prie atminimo lentos, skirtos 1956-ųjų Vengrijos revoliucijai ir Kauno vienybės demonstracijai, vyko šio istorinio įvykio minėjimas. Renginyje dalyvavo Nepaprastasis ir įgaliotasis Vengrijos Respublikos ambasadorius Peteris Noško-Horvatas (Péter Noszkó-Horvath), Misijos vadovo pavaduotojas Ferencas Blaumanas (Ferenc Blaumann), Vengrijos Respublikos garbės konsulė Ilona Meszaros-Jočionisne, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, Tarybos nariai, Administracijos atstovai, Sąjūdžio judėjimo nariai, miesto moksleiviai.

Daugiau nei prieš penkiasdešimt metų iki tol buvęs tylus pasipriešinimas sovietinei okupacijai šiose kapinėse pavirto galinga tautos laisvės troškimo demonstracija. Taip senosiose miesto kapinėse buvo įprasminta ir vienybė su Vengrijos revoliucijos kovotojais. Šios kapinės ir jose pastatyta atminimo lenta primena Vengrijoje prieš daugiau nei pusę amžiaus nukankintus kovotojus.

„Man didelė garbė sutikti čia tuos, kurie sumokėjo laisvės kainą gerokai prieš tai, kai mes ją atgavome 9-to dešimtmečio pradžioje. 1956 metais jauni vyrai ir moterys Kauno bei Vilniaus gatvėse davė meilės laisvei pamoką. Jie žinojo, kad laisvė Europoje yra nedalijama. Tai yra pamoka, kurią mes, šiandieninė karta, ir jūs, mano jaunieji draugai, rytojaus karta, dar turime įsiminti ir įrašyti savo širdyse.

Prašau leiskite paprašyti Jūsų visų, o visų pirma labiausiai mano jaunųjų draugų gerbti ir vertinti pasiaukojimą bei drąsą 1956-ųjų metų Lietuvos didvyrių, kurie atvėrė širdis ir ištiesė rankas vengrų broliams, kovojantiems už laisvę. Jie jungia mus. Jie išmokė mus, kokia stipri gali būti vienybė trokštant vieni kitiems laisvės“, – kalbėjo Nepaprastasis ir įgaliotasis Vengrijos Respublikos ambasadorius Peteris Noško-Horvatas.

Meras A. Kupčinskas pasakė: „Šiandien minime 1956 metų įvykius Vengrijoje – galingą didžios tautos sukilimą, kuris buvo tikro patriotizmo ir tikros drąsos proveržis, kurį mes visi, buvusieji sovietinio režimo kaliniai, prisimename pernelyg retai, ir vis dar pernelyg menkai esame įvertinę šio neabejotinai fundamentalaus Europos istorijai sukilimo svarbą. Kartais labai norėtųsi konstatuoti, kad toks pasipriešinimas okupantams galėjo vykti ir Lietuvoje“. Meras A. Kupčinskas ir Nepaprastasis ir įgaliotasis Vengrijos ambasadorius P. Noško-Horvatas prie atminimo lentos padėjo vainikus. Kauno Stasio Lozoraičio mokyklos mokiniai kartu su mokytojais sudainavo kelias lietuvių liaudies dainas, deklamavo eiles.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija