2009 m. spalio 30 d.
Nr. 77
(1769)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno )) dekanate

Atminties įpareigoti

Partizanų pagerbimas
prie paminklinio akmens

Bažnyčioje gieda choras „Margiris“

Raudondvaris. Prieš 20 metų miestelio ir jo apylinkių žmonės perlaidojo savo brolius, sūnus, tėvus. Kitais metais partizanų kapinėse buvo pastatytas paminklinis Lietuvos laukų akmuo su užrašu: „Žuvusiems už Lietuvos laisvę 1944–1953 metais“. Priešais paminklinį akmenį – akmens grindinys žuvusių partizanų „šarvojimui“ priminti, o šalia – sienelė su užrašu „Jie norėjo gyventi, bet turėjo drąsos mirti“. Žemiau išvardinti partizanų vardai, pavardės, gimimo ir žūties metai.

Per du dešimtmečius paminklą gražiai apaugo sidabrinės eglės, užaugo tujų gyvatvorė. Partizanų kapinėse vyko daug gražių minėjimų ir įsimintinų įvykių. 1993 metais šiose kapinėse kunigas Alfonsas Svarinskas iš 49 Lietuvos savanorių priėmė priesaiką, 2003 metais kapines aplankė Vokietijos ambasadorius Lietuvoje su grupe vokiečių, ieškančių Lietuvoje žuvusių Vokietijos karių palaidojimo vietų.

Spalio 17 dieną minint partizanų perlaidojimo 20-metį Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje šv. Mišias aukojo monsinjoras Alfonsas Svarinskas, parapijos klebonas dekanas kun. Augustinas Paulauskas ir kunigas Alfonsas Bulota. Mišių giesmes giedojo ir partizanų dainas dainavo „Margirio“ choro vyrai. Kapinėse, padėjus gėles, uždegus žvakeles, minėjimą vedė Kultūros centro direktorė Violeta Visockienė. Pirmiausia žodį tarė Vincas Joneliūnas, kurio iniciatyva ir buvo pagerbti Raudondvario apylinkių partizanai. Jis prisiminė partizanų palaikų ieškojimo ir palaidojimo, kapinių įrengimo rūpesčius. Paskui kalbėjo buvęs partizanas Antanas Ruškys, Kovo 11-osios akto signataras Leonas Milčius,  Raudondvario gyventojas Marijonas Dautartas, kuris papasakojo, kaip buvo kankinami ir niekinami partizanai. Baigiantis minėjimui nuskambėjo „Margirio“ choro ir susirinkusių atliekama giesmė „Marija, Marija...“

Milda Joneliūnienė

Kun. Augustino Paulausko nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija