2009 m. spalio 30 d.
Nr. 77
(1769)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Rožinio maldos...

Šilalė. Spalio mėnesį parapijos tikintieji aktyviai kalbėjo Švč. Mergelės Marijos rožinį. Šiemet jis kalbamas už kunigus. Kas vakarą po vakarinių šv. Mišių prie išstatyto Švč. Sakramento Rožinio maldai suklupdavo visi trys Šilalės šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios kunigai: dekanas klebonas Stasys Toleikis, vikarai Mindaugas Alekna ir Kęstutis Motiejaitis. Aktyviai į Rožinio kalbėjimą įsijungdavo ir visi bažnyčioje esantys tikintieji. Ir nors už bažnyčios langų daužėsi įkyrus rudens vėjas su lietumi, bažnyčioje buvo gera ir miela, nes čia liejosi nuoširdžios Rožinio maldos. Sekmadieniais Rožinis buvo kalbamas prieš Sumą. Spalio 18-ąją, sekmadienį, Šilalės parapijos tikintieji su savo kunigais kalbėjo Rožinį už kunigus misionierius.

Spalio 4-ąją, švenčiant šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidus ir bažnyčios 100-metį, Rožinį kalbėjo ir vyskupas Jonas Boruta. Sekmadieniais Rožinis kalbėtas ir šilališkių kunigų M. Aleknos ir K. Motiejaičio aptarnaujamose Vaitimėnų ir Tūbinių parapijose.

 Dangiras ŠTRIMAILA

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija