2009 m. spalio 30 d.
Nr. 77
(1769)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Sesers Faustinos dvasios sustiprintos

Katalikių moterų draugijų tikslas – padėti lavintis, tobulėti, skleisti visuomenėje katalikišką dvasią. Panevėžio KM draugijai padeda miesto dvasininkai bei vienuolės: iš jų sužinojome apie Lietuvoje ir visame pasaulyje vis plačiau garsėjantį šių laikų Dievo gailestingumo ženklą – pagal mistikės ses. Marijos Faustinos Kovalskos patirtus regėjimus 1934 metais dailininko Eugenijaus Kazimierovskio nutapytą Gailestingojo Jėzaus atvaizdą, dažnai vadinamą tiesiog Dievo gailestingumo paveikslu.

Šią vasarą išsiruošėme į Vilnių. Po šv. Mišių Aušros Vartuose apsilankėme Dominikonų gatvėje esančioje Dievo gailestingumo šventovėje, kurioje kabo Gailestingojo Jėzaus paveikslas. Šis paveikslas nuo 1934 metų buvo laikomas seserų bernardinių prie šv. Mykolo bažnyčios, o nuo 1937-ųjų paveikslas buvo įkurdintas Šv. Mykolo bažnyčioje, šalia didžiojo altoriaus. 1948 m. rugpjūtį Šv. Mykolo bažnyčia sovietų valdžios buvo uždaryta, seserų bernardinių vienuolynas panaikintas.

Ses. Faustinos namelyje mus pasitiko ekskursijos vadovas Antanas, nustebinęs savo giliu tikėjimu bei atsidavimu. Kiek daug jis žino apie ses. Faustiną, jos gyvenimą! Mus nustebino, kad jis yra Vilniaus universiteto fizikos bakalauras. Nuoširdžiai pasimeldę, išklausėme įdomų pasakojimą apie ses. Faustinos regėjimus, kuriuos padėjo atskleisti kun. Sopočka. Faustinai apsireiškęs Išganytojas pageidavo, kad po paveikslu būtų užrašas: „Jėzau, pasitikiu Tavimi“, primenantis, kad Dievu pasitikintis žmogus gali priimti jo teikiamas malones... Tiems, kurie gerbs šį paveikslą, Jėzus pažadėjo didelių pasiekimų krikščioniško tobulėjimo kelyje, laimingą mirtį bei kitų malonių. Jėzus žadėjo apginti miestus ir kaimus, kuriuose šis paveikslas bus gerbiamas, taip pat Viešpaties gailestingumu pasitikinčius žmones.

A. VENCKEVIČIENĖ
Panevėžio KMD narė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija