2009 m. spalio 30 d.
Nr. 77
(1769)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Vaižganto deimančiukas

Net neabejoju, kad Juozo Tumo-Vaižganto siela iš amžinybės laimina Jono Vileišio premijos laureatą, žurnalistą ir fotomenininką, Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus vadovą Vytautą Bagdoną. Jei Anykščiai didžiuojasi literatūros klasikais A. Baranausku, J. Biliūnu, A. Vienuoliu, tai Svėdasų kraštas – kūrybinguoju Vytautu Bagdonu. Vaižganto muziejus įkurtas 1987 metais, o 2007-aisiais atšventė 20-mečio jubiliejų, į kurį Vytautas Bagdonas sukvietė kraštiečius, o rašytojo 140-dešimtmečiui išleido fotografijų albumą „Nusilenkime Vaižganto žemei“, kurį finansavo svėdasiškis dr. Zenonas Prūsas, gyvenantis JAV. Albume telpa nuotraukos, surinktos iš Lietuvos muziejų, kartojančios Vaižganto gyvenimą, o visas rašytojo numylėtas Svėdasų kraštas atsispindi autoriaus spalvingose fotojuostose, pradedant gimtaisiais Malaišiais, Svėdasų grožio ir jų aplinkos vaizdais, banguojančiais Alaušo, Beragio ežerais, „deimančiukų ieškotojų“ aprašytomis gimtųjų vietų legendomis apie Juodžiaus kelmą, Juodonių piliakalnių, Valiulio kalnelį, Popšutę, Malaišos upelį, albume puikuojasi mieli malaišiečių, kunigiškiečių, svėdasiškių veidai, svėdasiškių deimančiukai, muzikos, poezijos, įvairių amatų kūrėjai, jų šventės, Vaižganto premijos laureatai, Svėdasų ir muziejaus svečiai... Argi išvardinsi viską?

Kas lankys Svėdasų kraštą, atminimui savo vaikams, anūkams, artimiesiems gali įsigyti dvasinių dovanų – Vytauto Bagdono albumą „Nusilenkime Vaižganto žemei“.

Beje, labai kukliai gyvenantis žurnalistas Vytautas Bagdonas iš savo dar kuklesnio uždarbio įsteigė Mažąją Vaižganto premiją ir ją rašytojo gimimo dieną įteikė mokytojai pensininkei literatei visuomenininkei Irenai Guobienei.

Danutė ŠILINIENĖ

Svėdasai, Anykščių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija