2009 m. spalio 30 d.
Nr. 77
(1769)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Įdomiausia nuotrauka iš mano albumo

Sibiro tremtinių Altajuje Danutės,
Vyto ir Aldonos iš Šakių rajono
Menčikių kaimo trobelė-lūšnelė,
apie 1951–1953 m.

Norėdami paskatinti „XXI amžiaus“ skaitytojus su mumis bendradarbiauti, labiau skaityti, pirkti, prenumeruoti ir platinti mūsų laikraštį, skelbiame konkursą „Įdomiausia nuotrauka iš mano albumo“.

Nuotraukas prašome atnešti į redakciją, atsiųsti paprastu arba elektroniniu paštu. „XXI amžiuje“ kas mėnesį numatome spausdinti bent 1–3 nuotraukas. Pageidautina, kad nuotraukos turėtų išliekamąją vertę, kad būtų istorinės, kultūrinės, dvasinės, etnografinės, patriotinės ir pan. Už įdomiausias – skirsime simbolines premijas – mūsų ir kitų leidyklų išleistas įdomias knygas.

Konkursą pradedame spausdindami mūsų darbuotojo, korespondento Stasio Povilaičio atneštą nuotrauką. Tai 1941 m. išvežtų Sibiro tremtinių Altajuje brolio ir dviejų seserų Jurgilų trobelė-lūšnelė, – pasakoja S. Povilaitis. – Šią nuotrauką mano tėvai Antosė ir Vladas Povilaičiai rado laiške, gautame iš giminaičių Aldonos ir Vito Jurgilų. Atsiųsta apie 1950–1953 metus, kai Vladas Povilaitis, buvęs stambus Šakių raj. Juniškių kaimo ūkininkas, o 1945–1950 m. – Vorkutlago politinis kalinys Sibire, vėl pradėjo susirašinėti su Sibire kalinamais giminaičiais.

Šioje mėgėjiškoje, nedidelio formato, neryškioje nuotraukoje nebėra Danutės Jurgilaitės, nes nuo sunkių tremtinių gyvenimo sąlygų ji jau buvo pasimirusi jaunystėje. Apie 1967–1973 metus pasimirė ir Vytas Jurgilas, prieš tai trumpam suspėjęs apsilankyti Lietuvoje, kur nebuvo laukiamas. Be to jis sirgo kažkokia sunkia širdies liga, o Lietuvos klimatas skatino tos ligos eigą, blogino bendrą tremtinio sveikatą. Aldona Jurgilaitė daugiau nei du pastaruosius dešimtmečius gyveno Kaune. Pasimirė eidama 83-uosius šių metų pavasarį.

Iš Stasio Povilaičio asmeninio archyvo

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija