2009 m. lapkričio 25 d.
Nr. 83
(1775)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Paminklas Akmenų muziejaus įkūrėjui

Prie Akmenų muziejaus įkūrėjo
gydytojo Vaclovo Into paminklo
jo atidarymo iškilmėse Mosėdyje

Lapkričio 13 dieną Mosėdyje (Skuodo r.) atidengtas unikalaus Akmenų muziejaus įkūrėjo gydytojo Vaclovo Into paminklas. Paminklo autorius – skulptorius Rimantas Eidėjus, architektas – Tomas Bagočius, projekto vadovas – Skuodo kultūros centro direktorius Vidmantas Valinskis.

Kad Akmenų muziejaus įkūrėjas Vaclovas Intas buvo ne tik mosėdiškių gydytojas, patarėjas, bet ir draugas galėtų pasakyti bet kuris sutiktas žmogus. Nuo pat vaikystės gydytojas buvo dažnas svečias ir skulptoriaus R. Eidėjaus tėvų namuose.


Gilius pėdsakus palikę medikai

Bronius VERTELKA

Gydytojas Petras Knizikevičius
su Panevėžio apskrities
ligoninės medikėmis

Lapkričio 13-ąją Panevėžio apskrities ligoninėje vyko konferencija „Žemiečiai. Panevėžio medikai“. Į susirinkusius kreipėsi Panevėžio miesto Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Janina Gaidžiūnaitė, Seimo nario Juliaus Dautarto padėjėja Roma Šerplienė, Lietuvos medicinos bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja Regina Vaišvilienė, Aukštaitijos sostinės Kraštotyros muziejaus direktorius Arūnas Astramskas. Pastarasis priminė, jog pirmąją širdies operaciją Lietuvoje 1926 metais Panevėžyje atliko gydytojas Gusevas.


Pagerbtas lakūno R. Marcinkaus atminimas

Prieškario Lietuvos karo lakūno
kapitonas Romualdas Marcinkus

Lapkričio 12 dieną krašto apsaugos viceministro Vytauto Umbraso vadovaujama delegacija Poznanėje (Lenkijoje) dalyvavo prieškario Lietuvos karo lakūno kapitono Romualdo Marcinkaus pagerbimo ceremonijoje.

Ceremonijos britų karių kapinėse Poznanėje metu Lietuvos karo lakūnui ir žymiam sportininkui, Antrojo pasaulinio karo metais kovojusiam Prancūzijos karo aviacijos ir Jungtinės Karalystės karališkųjų oro pajėgų gretose, atminti buvo pašventintas naujai pastatytas paminklas, kuriame iškaltas lietuvišką lakūno kilmę bylojantis įrašas: Flight Lieutenant R. Marcinkus (of Lithuania). Pilot. Royal Air Force. 29th March 1944 (Lietuvos kapitonas R. Marcinkus. Lakūnas. Karališkosios oro pajėgos. 1944 m. kovo 29 d. ).


Lietuvos kariuomenės dienai

Įvykdė Lietuvos karininko priesaiką 

Pirmasis Vyčio apygardos vadas
kapitonas Juozas Krištaponis

Juozas Krištaponis gimė 1912 metais Užulėnio kaime, Taujėnų valsčiuje, Ukmergės apskrityje, mokėsi Lėno pradinėje mokykloje, paskui Raguvos progimnazijoje. Iš ten buvo pervestas į Marijampolės sustiprintą mokyklą. Baigęs ją įstojo į Kauno karo mokyklą, gavo jaunesniojo leitenanto laipsnį, buvo paskirtas į Kauno II pėstininkų pulką. 1939 metais gavo kapitono laipsnį. Juozas Krištaponis buvo ir sportininkas (disko metikas, rutulio stūmikas). Rutulio stūmimo varžybose Lietuvoje buvo laimėjęs pirmą vietą, tarptautinėse varžybose Latvijoje – antrą vietą. Turėjo daug sportinių apdovanojimų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija