2009 m. lapkričio 25 d.
Nr. 83
(1775)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Didžiausio paradokso ironija keičia adresą

Edmundas Simanaitis

1989 m. rugsėjo 30 dieną Kauno „Šilelio“ salėje įvyko Sąjūdžio Kauno krašto konferencija. Pranešimus skaitė žinomi to meto politikai ir visuomenės veikėjai: R. Ozolas, A. Saudargas, A. Patackas, G. Pukas, diskusijoje dalyvavo nemažas būrys aktyvistų. Mano bloknote liko konferencijos dalyvio, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) Iniciatyvinės grupės nario filosofo Vytauto Radžvilo kalbos nuotrupų.


Lapkričio 23-ąją sutikus

Dim. plk. ltn. Antanas NAVAITIS

Esu buvęs prieškario karininkas, todėl man rūpi Lietuvos kariuomenės, kurios dieną užvakar šventėme, situacija. O ypač mane šokiruoja buvusio krašto apsaugos ministro Juozo Oleko 2008 m. rugsėjo 15 dienos įsakymas „Dėl šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą sustabdymo“ nurodant, kad esami šauktiniai tarnaus iki 2009 m. liepos 1 dienos.

Buvęs Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Kronkaitis „XXI amžiui“ teigė: „Atsisakius šauktinių, Lietuvos kariuomenėje ėmė trūkti eilinių“. Taigi, gydytojui J. Olekai nereikėjo nė Konstitucinio Teismo sprendimo – vienu mostu paliko Lietuvą be karių. Gudriai sugalvota: nėra kareivių – nereikės ne tik karininkų, bet ir dviejų generolų, kariuomenės vadų. Žinoma, nereikės ir brangiai kainuojančios Lietuvos karo akademijos ir puskarininkių mokyklos. Samdytų karių pulkui galės vadovauti ir majoro laipsnį turintis karininkas su keletu kapitonų bei reikiamu kiekiu leitenantų ir puskarininkių, ruošiamų užsienyje – kad ir Rusijos karo mokyklose. Tačiau nereikėtų leistis užmigdomiems gydytojo J. Oleko gražaus čiulbėjimo iš aukštos tribūnos, kad Lietuva niekad nebuvo tokia saugi, kaip atsisakius šaukti jaunimą apmokymui ginti Tėvynę.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija