2009 m. lapkričio 25 d.
Nr. 83
(1775)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Pagerbtas miręs patriarchas

Mindaugas BUIKA

Serbijos Stačiatikių Bažnyčios
patriarchas Pavlė
mirė sulaukęs 95-erių

Tarptautinės užuojautos ir viltys

Katalikų Bažnyčios ir tarptautinių ekumeninių organizacijų vadovai aukštai įvertino praėjusią savaitę mirusio Serbijos Stačiatikių Bažnyčios patriarcho Pavlės (pasaulietinis vardas Goika Stoičevičius) nuopelnus visų krikščionių susitaikymui. Vyriausias Rytų Bažnyčių ganytojas, 95 metų patriarchas po trijų dienų oficialaus valstybinio gedulo lapkričio 19-ąją buvo palaidotas Rakovicos vienuolyne, netoli Belgrado, kaip buvo pageidavęs savo dvasiniame testamente. Laidotuvių iškilmių, kurioms vadovavo Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus I, procesijoje dalyvavo daugiau kaip pusė milijono žmonių. Popiežiaus Benedikto XVI atsiųstai delegacijai vadovavęs Kardinolų kolegijos dekanas kardinolas Andželas Sodanas perdavė Šventojo Tėvo užuojautos laišką laikinajam Serbijos Stačiatikių Bažnyčios valdytojui Juodkalnijos metropolitui Amfilochijei. Laiške pabrėžiama, kad Popiežius maldoje prisijungia prie visų, liūdinčių dėl Bažnyčios hierarcho netekties, kuris visą savo gyvenimą atidavė Evangelijos tarnystei ir tikro tikėjimo liudijimui. Taip pat primintas patriarcho Pavlės rūpinimasis siekiant katalikų ir stačiatikių bendrystės, ypač rengiant 2006 metų Jungtinės tarptautinės teologinio dialogo komisijos susitikimą Belgrade. Kaip tik patriarcho mirties išvakarėse, lapkričio 14 dieną, iš audiencijoje priimto Serbijos prezidento B. Tadičiaus sužinojęs apie ganytojo sunkią sveikatos būklę Benediktas XVI užtikrino savo asmenišką maldą už jį.


Serbijos integracija į Europą

Mindaugas BUIKA

Krikščioniškojo bendradarbiavimo svarba

Serbijos Stačiatikių bažnyčiai gedint mirusio patriarcho Pavlės, apie padėtį šioje Balkanų šalyje Italijos katalikų žinių agentūra SIR kalbėjosi su Belgrado arkivyskupu Stanislavu Hočevaru. Katalikai Serbijoje sudaro tik apie 3 proc. visų gyventojų, panaši statistika yra kaimyninėse šalyse, todėl Serbijos, Kosovo, Juodkalnijos ir Makedonijos katalikų ganytojai yra susijungę į vieną vyskupų konferenciją, pasivadinusią Šventųjų Kirilo ir Metodijaus vardu. Šio episkopato pirmininkas kaip tik ir yra arkivyskupas St. Hočevaras. Kalbėdamas apie velionį patriarchą Pavlę, jis pabrėžė, kad Serbijos stačiatikių dvasinis vadovas buvo integrali asmenybė, pateikusi gilų krikščioniškąjį liudijimą. Iki pat savo mirties jis pabrėžė krikščionių vienybės poreikį ir meldė Dievo, kad tai taptų tiesa.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija