2010 m. birželio 4 d.
Nr. 43
(1828)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Istorija ir dabartis

Žmonės prikelia gyventi nuošalaus kaimo mažą parapiją

Birutė Nenėnienė

Laimutis Rudzevičius džiaugiasi
atnaujinta bažnytine vėliava –
atlaidų procesijų puošmena

Lankeliškių Švč.Trejybės parapija (Vilkaviškio vyskupija) mini 400 metų įkūrimo sukaktį. Gegužės 30 dieną buvo švenčiami tituliniai atlaidai. Birželio 5 dieną vyks parapijos jubiliejaus iškilmės. 12 valandą bus aukojamos šv. Mišios, vyskupas teiks Sutvirtinimo sakramentą. Simboliška, kad Bažnyčios paskelbtais Padėkos už laisvę metais bus atidengta atminimo lenta, įamžinsianti Kazio Rudzevičiaus (1942–2006) ir daugelio kitų parapijiečių, kurie pasiaukojamai puoselėjo Lankeliškių bažnyčią ir parapiją, atminimą. Kazio Rudzevičiaus ir jo bendraminčių  rūpesčiu nuošaliame kaime esanti šventovė keliskart buvo išgelbėta nuo grėsusio išnykimo, prikelta, išpuošta ir toliau prižiūrima bei tvarkoma.


Istorija ir dabartis

Tremtinių susitikimai atgaivina jausmus

Birutė Nenėnienė

Ungutiečių susitikimų organizatorė
Regina Neiberkienė (dešinėje) džiaugėsi,
kad Plokščių gyventoja Stefanija
Valuntienė (centre) dalyvaus renginyje

Šįmet – į Plokščius

Išgyvenusieji 1948 metų gegužės 22 dienos trėmimą į Sibiro platybes kasmet susirenka pagerbti savo tėvų ir draugų atminimą, pasidalyti širdyse vis dar gyvais prisiminimais. Į Krasnojarsko kraštą ištremti, apgyvendinti Ungute ir kelerius dirbę tuometiniame „Liespromchoze“ (miškų pramonės ūkyje) šiemet susitiko Šakių rajono miestelyje Plokščiuose.  Renginys prasidėjo šv. Mišiomis bažnyčioje, kurias aukojo klebonas kun. Antanas Urbanavičius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija