2010 m. birželio 4 d.
Nr. 43
(1828)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Vilkaviškiečių auka Labanorui

Birutė Nenėnienė

Vilkaviškiečius pastoracinės tarybos
narius Vitalių Genaitį ir Saulytį
Kurtinaitį bei Vilkaviškio parapijos
kleboną prelatą Vytautą Gustaitį
Kaišiadorių vyskupijos kurijoje
maloniai sutiko vyskupas Juozapas
Matulaitis ir generalvikaras
mons. Algirdas Jurevičius

Vilkaviškio parapijos pastoracinės tarybos nariai apsilankė Kaišiadorių vyskupijos kurijoje ir vyskupui Juozapui Matulaičiui perdavė Vilkaviškio Katedroje Gavėnios metu žmonių skirtą auką sudegusios Labanoro bažnyčios atstatymui. Vilkaviškiečius ir prelatą Vytautą Gustaitį sutiko vyskupas J. Matulaitis ir vyskupo generalvikaras mons. Algirdas Jurevičius. Jie sveikino vilkaviškiečių iniciatyvą ir geranoriškumą dalytis su nelaimės ištiktaisiais. Vyskupas J. Matulaitis prašė jo vardu  padėkoti visiems aukotojams, o vilkaviškiečių auką pažadėjo artimiausiu metu perduoti Labanoro parapijai, kuri rūpinasi gaisro nuniokotos šventovės atstatymu.


Katalikų teologijos fakulteto šventė

Kazimieras Dobkevičius

Konferencijos dalyviai

Gegužės pabaigoje VDU Katalikų teologijos fakultete (KTF) vyko respublikinė mokslinė  konferencija „Katalikų teologijos fakulteto reikšmė Lietuvos  mokslui ir kultūrai“, skirta fakulteto veiklos 20-mečiui paminėti. Konferencijos pradžioje KTF Didysis kancleris arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ pasveikino jos dalyvius ir padėkojo visiems tiems, kurie atkūrė fakultetą ir kuria jį toliau, – dekanams, dėstytojams ir studentams. Fakulteto bendruomenę sveikino Šventojo Sosto atstovas, apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas. VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka įteikė apdovanojimus dėstytojams ir darbuotojams, dirbantiems fakultete daugiau nei 10 metų. Konferencijos darbe dalyvavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius monsinjoras Gintaras Grušas, buvęs VDU rektorius Vytautas Kaminskas, daug garbių svečių, fakulteto studentai ir Trečiojo amžiaus universiteto atstovai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija